دانلود مقاله لزوم عدم استفاده از گل های روغنی در حفاری مخازن گازی جهت تشخیص بهتر لایه های هیدروکربوری

دانلود مقاله لزوم عدم استفاده از گل های روغنی در حفاری مخازن گازی جهت تشخیص بهتر لایه های هیدروکربوری

دانلود مقاله لزوم عدم استفاده از گل های روغنی در حفاری مخازن گازی جهت تشخیص بهتر لایه های هیدروکربوری

یکی از راه های بسیار مطمئن و متداول در سراسر دنیا به منظور ارزیابی مخازن هیدروکربوری، استفاده از نمودارهای چاه پیمایی Well Logging می باشد. ازطریق همین نمودارها، پارامترهای اصلی ارزیابی مخزن شامل نوع سنگ (Lithology) ، تخلخل (Porosity)، اشباع هیدروکربور (Saturation)، ضخامت لایه (Thickness)، قابلیت نفوذپذیری (Permeability) ، بدست می آیند. درهنگام ارزیابی مخزن، عوامل محیطی همچون حفر چاه، نفوذ گل حفاری، لایه های جانبی و عوامل متعدد دیگر بر روی نتایج به دست آمده تاثیر می گذارند.
ترکیب چند عامل از موارد ذکر شده می تواند خطای زیادی را در محاسبات ایجاد نماید. این خطا می تواند روی محاسبه نفت درجای مخزن تاثیر زیادی بگذارد. یکی ازاین خطاهای مهم. عدم انتخاب درست ابزار جمع آوری اطلاعات مخزن خصوصا ابزار مقاومتی می باشد.
دراین مقاله از اطلاعات میدانی چندین چاه حفاری شده در مخازن گازی غرب و جنوب غربی کشور که به وسیله انجام عملیات Fullset بدست امده اند استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از ابزار مقاومت القایی(DIL) در مخازن گازی به خاطر جنس سنگ این مخازن که بطور عمده کربناته و با تخلخل بسیار کم و در نتیجه مقاومت بسیار زیاد می باشند نادرست می باشد. لذا اطلاعات منتج از نمودار مقاومتی که بسیار مهم می باشند با خطای بسیار زیاد مواجه می گردند. این مشکل فقط با استفاده از ابزار نمودار مقاومت جانبی قابل حل می باشد که باتوجه به ماهیت این ابزار راندن آن در چاه های با گل حفاری پایه روغنی امکان پذیر نمی باشد.
یکی دیگر از اهداف این مقاله تصحیح نمودارهای مبنا می باشد که جهت تشخیص نوع ابزارمناسب برای راندن در هر چاه با توجه به شرایط آن چاه به کار برده می شوند. این نمودارها مربوط به شرکت شلمبرژره می باشند که بسیار مورد استفاده قرار می گیرند و لازم است در خصوص مخازن گازی مورد تصحیح قرار گیرند. در این مقاله نحوه بکارگیری صحیح نمودارهای مبنا جهت مخازن گازی ارائه می گردد.

کلمات کلیدی: نمودار مقاومت القاییDIL، مقاومت جانبی DLL

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: