دانلود مقاله مدلسازی کوره دوار گچ

دانلود مقاله مدلسازی کوره دوار گچ

دانلود مقاله مدلسازی کوره دوار گچ

در همه موارد استفاده از کوره های دوار از جمله کوره دوار گچ سعی در کنترل کوره در حالت بهینه است و این ممکن نیست مگر با شناخت دقیق از پدیده هایی که در کوره اتفاق می افتد. یک راه برای بدست آوردن این شناخت استفاده از یک مدل ریاضی نسبتا دقیق است. در این مقاله مدل ریاضی مناسب برای کوره دوار گچ ارائه شده است و سعی شده تا از منابع خطا در مدلسازی های قبلی که برروی سایر کوره های دوار انجام شده است، از جمله در نظر نگرفتن انتقال جرم بین فازهای جامد و گاز، پرهیز شود.
در این مدل، از معادلات مربوط به موازنه جرم و انرژی و روابط مربوط به پارامترهای موثر نظیر سطح مقطع، سرعت جامد و ضرایب انتقال حرارت جابجایی و تشعشعی استفاده شده است و معادلات موازنه جرم و انرژی بطور همزمان، با استفاده از روش های حل عددی معادلات دیفرانسیل و با بهره گیری از نرم افزارMatlab حل شده اند. مدل ارائه شده قابلیت پیش بینی تغییرات دمای دیواره، گاز و جامد و همچنین تغییرات دبی فاز جامد و گاز و غلظت اجزا این دو فاز را دارد. نتایج حاصل نشان می دهد که این مدل برای کوره دوار گچ مدل قابل قبولی است.

کلمات کلیدی: مدل ریاضی، کوره دوار، واکنش دهیدراته شدن، فازهای موجود در کوره

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: