دانلود مقاله مدل تئوری تبخیر قطره لیدن‌فراست برای محاسبه ارتفاع لایه بخار زیر قطره

دانلود مقاله مدل تئوری تبخیر قطره لیدن‌فراست برای محاسبه ارتفاع لایه بخار زیر قطره

دانلود مقاله مدل تئوری تبخیر قطره لیدن‌فراست برای محاسبه ارتفاع لایه بخار زیر قطره

در این مقاله با حل معادلات پیوستگی، بقای مومنتوم و انرژی مدلی برای تبخیر قطره لیدن‌فراست ارایه شده است. مدل تبخیر قطره یک دستگاه چهارمعادله‌ای است که با حل این معادلات، ارتفاع لایه بخار زیر قطره، شدت تبخیر قطره از سطح پایینی، حجم قطره حین تبخیر و توزیع دما در لایه بخار محاسبه می‌شود. این دستگاه معادله به روش پیش‌بینی، تصحیح و با استفاده از کد فرترن حل می‌شود. مجهول اصلی این دستگاه معادله، ارتفاع لایه بخار است که در هر مرحله از شبیه‌سازی پیش‌بینی شده و با شرط تعادل نیروهای وارد بر قطره تصحیح می‌شود.
در این مطالعه پروفیل سطح بالایی قطره که در تماس با هوا بوده و سطح پایینی قطره که در تماس با لایه بخار است با حل معادله یانگ-لاپلاس با دقت بالایی محاسبه می‌شوند. نتایج مدل تئوری ارایه‌شده با نتایج تجربی موجود در منابع تجربی مقایسه شده و توافق بسیار خوبی به دست آمده است. 

کلمات کلیدی: قطره لیدن‌فراست، مدل تبخیر قطره، ارتفاع لایه بخار

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: