دانلود مقاله مدیریت استعداد و تعالی سازمان

دانلود مقاله مدیریت استعداد و تعالی سازمان

دانلود مقاله مدیریت استعداد و تعالی سازمان

هدف از این تحقیق بررسی اهمیت و جایگاه  مدیریت استعداد در توسعه و تعالی سازمان ها و نقش آن در شایسته سالاری و پرورش کارکنان اثر بخش و با استعداد است. در این مقاله دستاوردهای پژوهشگران حوزه مدیریت منابع انسانی داخلی و خارجی، شامل:
اهداف مدیریت استعداد، محورهای مدیریت استعداد و ارتباط مدیریت استعداد با تمام فرایندهای مدیریت منابع انسانی بررسی شده است و اینکه چگونه می توان به بهترین شکل ممکن از مدیریت استعداد در سطح سازمان استفاده نمود تا سازمان در عصر تغییرات روزافزون بتواند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: