دانلود مقاله مروری بر جنبه های اساسی نگهداری غذا با تکنولوژی هردل

دانلود مقاله مروری بر جنبه های اساسی نگهداری غذا با تکنولوژی هردل

دانلود مقاله مروری بر جنبه های اساسی نگهداری غذا با تکنولوژی هردل

تکنولوژی هردل در کشورهای صنعتی و همچنین در حال توسعه، برای نگهداری ملایم اما موثر غذاها به کار میرود. سابقا این تکنولوژی که ترکیبی از روش های نگهداری است، به صورت تجربی و بدون داشتن اصول معینی مورد استفاده قرار می گرفته است. اما طی ۲۰ سال گذشته استفاده هوشمند و آگاهانه از این تکنولوژی به دلیل این که فاکتورهای مهم در نگهداری غذا مثل دما، Eh ،aw ،pH و … بهتر شناخته شده اند، بیشتر مشهود گردیده است.
اخیرا تاثیر روش های نگهداری بر فیزیولوژی و رفتار میکرو ارگانیسم ها در غذا مثل هموستازی، تخلیه انرژی متابولیکی و واکنش های تنشی محاسبه گردیده و مفهوم جدیدی از روش های نگهداری چند منظوره ی غذا، پدیدار گشته است.
در مقاله حاضر به طور مختصر به معرفی تکنولوژی هردل و تاثیر آن بر غذا و جنبه های اساسی آن در ارتباط با میکرو ارگانیسم ها، پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: نگهداری غذا، تکنولوژی هردل، هموستازی، تخلیه انرژی متابولیکی، واکنش های تنش

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: