دانلود مقاله مروری بر چابکی سازمان

دانلود مقاله مروری بر چابکی سازمان

دانلود مقاله مروری بر چابکی سازمان

در فضای کنونی، چابکی به معنای واکنش اثر بخش به محیط متغیر و غیر قابل پیش بینی و استفاده از آن تغییرات به عنوان فرصت هایی برای پیشرفت سازمانی است ولی در اصل واژه چابک در فرهنگ لغت، به معنای حرکت سریع، چالاک، فعال، توانایی حرکت به صورت سریع و آسان ه و قادر بودن به تفکر به صورت متهورانه و با یک روش هوشمندانه بکار گرفته شده است. ریشه چابکی ناشی از تولید چابک بوده و تولید چابک مفهومی است که طی سال های اخیر عمومیت یافته است و به عنوان راهبردی موفق توسط تولید کنندگانی که خود را برای افزایش قابل ملاحظه عملکرد آماده می کنند، پذیرفته شده است مفهوم چابکی به وسیله محققین بنیاد باکوکا معرفی شده است و پس از اولین معرفی، به وسیله محققین و جوامع صنعتی مورد توجه روزافزون قرار گرفت. تا بحال انتشارات زیادی درمورد این موضوع، در تلاش جهت فراهم کردن تعریف چابکی، صورت گرفته است. تعاریف رایج پذیرفته شده چابکی را به توانایی سازمان ها برای پاسخ سریع و بطور موثر به تغییرات در تقاضای بازار، با هدف یافتن نیازمندی های مشتری، برحسب قیمت، خصوصیات، کیفیت، کمیت، و تحویل، مربوط کرده است. بنگاه های چابک به بازارهای متغیر با سرعت و بطور موثر واکنش نشان می دهند. علاوه بر این، چابکی قابلیت های سازمان را برای تولید و تحویل محصولات جدید با هزینه بهره ور، تحت تاثیر قرار می دهد.

کلمات کلیدی: چابکی، راهبرد سازمان، خصوصیات عملکرد

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: