دانلود مقاله مروری بر چند روش بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع با استفاده از DSTATCOM

دانلود مقاله مروری بر چند روش بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع با استفاده از DSTATCOM

دانلود مقاله مروری بر چند روش بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع با استفاده از DSTATCOM

جبران سازهای سنکرون استات یک توزیع (DSTATCOMS) که راه حل ماندنی برای بهبود کیفیت توان در ولتاژ، هارمونیکها و فلیکر ولتاژ است ، سیستم های توزیع شامل کاهش قطعی های موقت DSTATCOM های ساخته میشوند . در dc و یک حلقه کنترل ولتاژ ac معمولی با استفاده از دو حلقه آبشار ی ١، یک حلقه کنترل جریان به وسیله کنترل آنی dc این قسمت یک ساختار کنترل جایگزین بر مبنای کنترل همزمان جریان خط و ولتاژ لینک توان پیشنهاد میشود. محاسبات آنی توان حقیقی و موهومی استخراج و شرح داده شده اند. نیازها برای کاهش فلیکر و هارمونیک مشخص شده اند. کننترل کننده با استفاده از دو مقایسه گر هیسترزیس و یک جدول کلیدزنی بهینه اجرا شده است. نقاط قوت روش پیشنهادی به وسیله شبیه سازی و نتایج آزمایشگاهی شرح داده شده اند.

مزیت های این روش عبارتند از:
یک ساختار کنترل ساده و مقاوم و دنبال کردن بهتر نوسانات بار و هارمونیکها.

DSTATCOMهای PWM معمول ی از یک طرح کنترل آبشاری استفاده می کنند. حلقه جریان داخلی مولفه را کنترل می کند . معمولا حلقه جریان dc های توان راکت یو و هارمونیک ها را تولید می کند و حلقه بیرونی ولتاژ شین داخلی تا اندازه ای که تولید الگو ی PWM اجازه دهد سریع است اما زمان پاسخ حلقه ولتاژ بیرونی طولانی تر است و ثابت باقی بماند . حاملهای معمول و یا روشها ی dc خازن باید توانایی ذخیره انرژی کافی را داشته باشد تا در ولتاژ شین بردار فضایی بطور معمول برای مدولاتورها و مولدهای الگو برای اینورتر PWM استفاده می شوند.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: