دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی ازدیاد برداشت نفت از سنگ آسماری به روش سیلاب زنی سورفکتانت

دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی ازدیاد برداشت نفت از سنگ آسماری به روش سیلاب زنی سورفکتانت

دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی ازدیاد برداشت نفت از سنگ آسماری به روش سیلاب زنی سورفکتانت

سنگ آسماری به عنوان معروف ترین سنگ مخزنی ایران شناخته شده است. درصد بهره دهی این سنگ به دلیل پایین بودن تخلخل و نفوذپذیری سنگ پایین است و در حدود % ۱۹ می باشد. بهره دهی پایین سنگ مخزن آسماری نیاز به روش های ازدیاد برداشت را طلب می کند. نگارنده این مقاله روش های آزمایشگاهی زیادی را ازجمله سیلاب زنی آب و سیلاب زنی مواد صابونی با هدف تولید نفت خام از سنگ آسماری انجام داده است.
نتایج آزمایشگاهی با نتایج محاسباتی یک نرم افزار شبیه سازی به نام Sendra مقایسه گردید که تشابه هر دو نمودار تأییدی بر صحت محاسبات و آزمایش ها دارد. در نهایت نتایج بدست آمده از روش سیلاب زنی آب و سیلاب زنی ماده صابونی در سنگ های مختلف مقایسه شد که مهمترین این مقایسه در سنگ آسماری وجود داشت. لازم به ذکر است که هدف از این مقاله معرفی یک ماده بخصوص جهت سیلاب زنی نمی باشد بلکه هدف معرفی مکانیزم های موثر در بحث ازدیاد برداشت میباشد.

کلمات کلیدی: ازدیاد برداشت، آسماری، سیلاب زنی، سورفکتانت، موئینگی، نفوذپذیری نسبی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: