دانلود مقاله مطالعه تجربی واپاشی صفحه مایع در حضور جریان عرضی

دانلود مقاله مطالعه تجربی واپاشی صفحه مایع در حضور جریان عرضی

دانلود مقاله مطالعه تجربی واپاشی صفحه مایع در حضور جریان عرضی

مطالعه روی تولید اسپری در حضور جریان عرضی به‌علت مزایای زیاد آن توسط محققان زیادی مورد توجه قرار گرفته است که با توجه به هندسه انژکتور استفاده‌شده، سیال خروجی از آن می‌تواند به‌صورت جت یا صفحه مایع باشد. تحقیق پیش رو به‌منظور بررسی تجربی نحوه شکست صفحه مایع و تاثیر اعداد بی‌بُعد در نفوذ و مسیر آن در جریان پاشش متقاطع انجام شده است. برای مطالعه پارامترهای مورد نظر از روش سایه‌نگاری استفاده شده است.
در این کار تاثیر اعداد بی‌بُعد (نسبت مومنتوم و وبر) در نحوه شکست صفحه مایع مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین براساس اعداد بی‌بُعد برای مسیر پاشش، طول و ارتفاع صفحه ستون مایع معادلاتی ارایه شده است. آزمایش‌ها در فشار و دمای محیط صورت گرفته است و عدد وبر گاز از ۰/۸ تا ۱۲/۵، نسبت شار مومنتوم از ۱۷/۴ تا ۲۵۰ و عدد رینولدز هوا از ۲۴۰۰ تا ۱۰۲۲۷ تغییر می‌کند. در محدوده وبر گازی ارایه‌شده سه نوع شکست ستونی، شکست ستونی کیسه‌ای و شکست کیسه‌ای اتفاق می‌افتد که عدد وبر تاثیرگذارترین پارامتر در تعیین رژیم‌های شکست است. همچنین یافته‌ها بیانگر آن هستند که افزایش نسبت مومنتوم تاثیر زیادی در عمق نفوذ صفحه مایع داخل جریان عرضی داشته ولی تاثیر خیلی کمی در رژیم های شکست دارد.

کلمات کلیدی: صفحه مایع، اتمیزاسیون اولیه، مسیر جت، عدد وبر گازی، نسبت مومنتوم

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: