دانلود مقاله مطالعه عددی اثر تغییر همزمان پارامترهای هندسی بر عملکرد اجکتور نیروگاه طوس و انتخاب شرایط بهینه با کمک روش تاگوچی

دانلود مقاله مطالعه عددی اثر تغییر همزمان پارامترهای هندسی بر عملکرد اجکتور نیروگاه طوس و انتخاب شرایط بهینه با کمک روش تاگوچی

دانلود مقاله مطالعه عددی اثر تغییر همزمان پارامترهای هندسی بر عملکرد اجکتور نیروگاه طوس و انتخاب شرایط بهینه با کمک روش تاگوچی

اجکتورها کاربرد وسیعی در صنعت دارند، از صنایع غذایی گرفته تا سیکل‌های تبرید و صنایع نیروگاهی. از آنجا که کندانسور نیروگاه بخار در شرایط خلا کار می‌کند، همواره مقداری هوا به داخل آن نشت می‌کند که باعث ایجاد خوردگی فلزی و کاهش بازده کندانسور می‌شود. بنابراین از اجکتور برای تخلیه هوای درون کندانسور استفاده می‌شود. به‌ مرور زمان، نشت هوا در کندانسور بیشتر شده که بهبود بازده اجکتور را می‌طلبد. نسبت مکش یکی از تعاریف اصلی برای بازدهی اجکتور است و افزایش آن موجب افزایش بازده اجکتور می‌شود و همچنین به‌طور چشمگیری به هندسه آن وابسته است. هدف این پژوهش بهبود بازده اجکتور نیروگاه طوس با تغییر همزمان دو پارامتر تاثیرگذار موقعیت خروجی نازل و زاویه همگرایی محفظه اختلاط است.
هندسه اولیه اجکتور توسط نرم‌افزار فلوینت مورد شبیه‌سازی قرار گرفت و اعتبار نتایج با مطالعات آزمایشگاهی و عددی پیشین سنجیده شد. سپس با استفاده از روش تاگوچی و در گام اول، هندسه‌های مختلفی با تغییر همزمان در موقعیت خروجی نازل و زاویه همگرایی محفظه اختلاط انتخاب و در نرم‌افزار فلوینت طراحی و شبیه‌سازی شد. انتخاب هندسه‌های گام دوم با تحلیل نمودار سیگنال به نویز برای پارامترهای مذکور و نتایج نسبت مکش در گام اول صورت گرفت و این رویکرد به‌طور مشابه در گام سوم نیز دنبال شد. نتایج نهایی علاوه بر بهبود ۳۴ درصدی در نسبت مکش نشان داد که میزان بهینه‌ای برای موقعیت خروجی نازل و زاویه همگرایی محفظه اختلاط وجود دارد که پیرامون آن، نسبت مکش بیشینه حاصل می‌شود.

کلمات کلیدی: اجکتور، نسبت مکش، جریان تراکم پذیر، تاگوچی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: