دانلود مقاله مطالعه عددی جابجایی آزاد سیال غیرنیوتنی مدل پاورلا روی سطح قائم (با شرط مرزی دیریشله)

دانلود مقاله مطالعه عددی جابجایی آزاد سیال غیرنیوتنی مدل پاورلا روی سطح قائم (با شرط مرزی دیریشله)

دانلود مقاله مطالعه عددی جابجایی آزاد سیال غیرنیوتنی مدل پاورلا روی سطح قائم (با شرط مرزی دیریشله)

در این مقاله جابجایی آزاد سیال غیرنیوتنی مدل پاورلا بر روی یک سطح عمودی با شرایط مرزی دیریشله (شار حرارتی ثابت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و لایه مرزی آرام هیدرودینامیکی و حرارتی که متأثر از تغییرات پارامتر بی‌بعد s می‌باشد برای سیالات غیرنیوتنی (شبه پلاستیک و اتساعی) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. معادلات دیفرانسیلی غیرخطی کوپل شده مرتبه بالا برای سیالات مورد نظر فرمول‌بندی و سپس معادلات مذکور به روش خطی سازی و تکرار با کدنویسی به زبان فرترن حل شده‌اند.
نتایج حاصل، برای مقادیر مختلف شاخص رفتاری جریان n و پارامتر بی‌بعد s بدست آمده و به صورت نمودارهای سرعت بی‌بعد و دمای بی‌بعد بر حسب متغیر تشابهی h و همچنین گرادیان سرعت بی‌بعد و دمای بی‌بعد روی دیواره بر حسب s نشان داده شده است.

کلمات کلیدی: سیالات غیرنیوتنی ـ جابجایی آزاد ـ لایه مرزی آرام ـ شار حرارتی ثابت

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: