دانلود مقاله معرفی روش جدید برای کنترل سولفید هیدروژن در فرایند ازیاد برداشت نفت

دانلود مقاله معرفی روش جدید برای کنترل سولفید هیدروژن در فرایند ازیاد برداشت نفت

دانلود مقاله معرفی روش جدید برای کنترل سولفید هیدروژن در فرایند ازیاد برداشت نفت

تشکیل سولفید هیدروژن با منشأ بیوژنیکی یکی از مهمترین منابع تولید سولفید هیدروژن در بسیاری از مخازن نفت و گاز دنیا می باشد. غالبا این فرایند در مخازنی که تحت برنامه های ازیاد برداشت نفت بروش سیلاب زنی آب دریا قرار گرفته اند، مشاهده می شود. بطور سنتی برای مواجهه با مشکلات حضور سولفید هیدروژن، از ترکیبات سمی بیو سایدی (Biocide Treatment) استفاده میگردد.
مطالعات اخیر نشان می دهد استفاده از این ترکیبات، پر هزینه و در اغلب اوقات بی تأثیر بوده است. در سال های اخیر در بسیاری از شرکت های مهم نفتی، تکنولوژی استفاده از ترکیبات پایه نیترات برای کنترل، ممانعت و حذف سولفید بیوژنیک در سیستم های تزریق مجدد آب تولیدی از مخزن و یا تزریق آب دریا نسبت به روش استفاده از ترکیبات بیوسایدی برتری یافته است.
این روش بر مبنای جایگزینی انتخابی باکتری های مضر احیاء کننده سولفات (SRB) که عامل اصلی تشکیل سولفید هستند با مجموعه ای از میکرو ارگانیسم های مفید که بطور طبیعی در مخزن وجود داشته و رشد آن ها توسط ترکیبات نیترات پایه توسعه می یابد میباشد.
این تکنولوژی طراحی شده تحت عنوان (Bio-Competitive Exclusion(BCX نامیده می شود. این تکنولوژی علاوه بر کنترل سولفید هیدروژن، دارای کاربردهای چشمگیری در برنامه های ازیاد برداشت نفت (Tertiary Oil Recovery) می باشد، که در این مقاله به بررسی مکانیزم آن پرداخته می شود.

کلمات کلیدی: سولفید هیدروژن، ازیاد برداشت نفت، ترکیبات نیترات پایه، BCX ،SRB ،NRB

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: