دانلود مقاله معرفی روش های اصلاح شده در بهینه سازی کولونی مورچه ها و پیشنهاد یک local optimization

دانلود مقاله معرفی روش های اصلاح شده در بهینه سازی کولونی مورچه ها و پیشنهاد یک local optimization

دانلود مقاله معرفی روش های اصلاح شده در بهینه سازی کولونی مورچه ها و پیشنهاد یک local optimization

در این مقاله مسئله TSP به عنوان یک مسئله بهینه سازی که با روش های کلاسیک قابل حل نیست معرفی شده و از میان روش های متفاوت بهینه سازی هوشمند، بهینه سازی کولونی مورچه ها که نسبت به سایر روش ها پاسخ های بهتری نیز به دست می دهد، مورد بحث واقع شده است. سیر تحولی و تکاملی این الگوریتم ها از ACS تا MACS و GMACS آورده شده است.
روش پیشنهادی مورد مقایسه قرار گرفته و نتیجه گرفته شده است که روش پیشنهادی باکاستن از مقدار مقایسه و کاهش نرخ محاسبات ، سرعت الگوریتم را مخصوصا در مسائل با ابعاد بزرگ، بهبود می بخشد.

کلمات کلیدی: بهینه سازی کولونی مورچه ها ، Local Optimization , TSP , MACS

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: