دانلود مقاله مقایسه آزمایشگاهی و مدلسازی CFD عملکرد نوار پیچیده تعبیه شده در دو نوع مبدل حرارتی متفاوت

دانلود مقاله مقایسه آزمایشگاهی و مدلسازی CFD عملکرد نوار پیچیده تعبیه شده در دو نوع مبدل حرارتی متفاوت

دانلود مقاله مقایسه آزمایشگاهی و مدلسازی CFD عملکرد نوار پیچیده تعبیه شده در دو نوع مبدل حرارتی متفاوت

در این تحقیق اثر یک نوع قطعه تعبیه شده در لوله (insert) از نوع نوار پیچیده (twisted tape) در بهبود انتقال حرارت در دو نوع مبدل حرارتی آزمایشگاهی توسط روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت آزمایشگاهی از یک مبدل هوا خنک و یک مبدل پوسته-لوله استفاده شده است. اختلاف دما و افت فشار بین ورودی و خروجی لوله های هر مبدل در دو حالت با و بدون نوار پیچیده اندازه گیری و با هم مقایسه شده اند. در قسمت مدلسازی، کل سیستم توسط CFD مدل شده که مدل MFR جهت شبیه سازی پره های فن و مدل RNG-k-e به عنوان مدل اغتشاش برای پیش بینی الگوی جریان مغشوش درون لوله ها اعمال شده است.
نتایج آزمایشگاهی و محاسبات CFD نشان می دهد که قطعه تعبیه شده درون لوله می تواند در مبدل های هوا خنک نیز با راندمان کاری پایین تر از مبدل ها ی پوسته-لوله مورد استفاده قرار گیرد. محاسبات CFD با روند خوبی نتایج تجربی را پیش بینی کرده است.

کلمات کلیدی: نوار پیچیده-دینامیک سیالات محاسباتی-بهبود انتقال حرارت-مبدل هوا خنک-مبدل پوسته لوله

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: