دانلود مقاله مقایسه کیفی سیستم های قدرت سنتی و تجدید ساختار شده و بررسی انگیزه های مقررات زدائی با ارائه انواع مدل های ISO

دانلود مقاله مقایسه کیفی سیستم های قدرت سنتی و تجدید ساختار شده و بررسی انگیزه های مقررات زدائی با ارائه انواع مدل های ISO

دانلود مقاله مقایسه کیفی سیستم های قدرت سنتی و تجدید ساختار شده و بررسی انگیزه های مقررات زدائی با ارائه انواع مدل های ISO

در این مقاله ابتدا تاریخچه ای از تجدید ساختاری در سیستم های قدرت بیان شده سپس صنعت برق سنتی و ویژگی های آن ذکر شده است. انگیزه های تجدید ساختاری با توجه به خصوصیات رقابتی اش بیان گردیده و اجزاء سیستم های قدرت تجدید ساختار شده به تفصیل شرح داده شده است. بورس برق کالیفرنیا که یکی از مثال کثیرالذکر در این زمینه است مورد اشاره قرار گرفته و در نهایت وظایف و مسئولیت های ISO و انواع مدل های آن ذکر و مقایسه شده است.

کلمات کلیدی: سیستم قدرت ، تجدید ساختاری ، خصوصی سازی ، مقررات زدائی ، بورس برق

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: