دانلود مقاله نقش مباحث فلسفی در توسعه امور خیر و نیکوکاری

دانلود مقاله نقش مباحث فلسفی در توسعه امور خیر و نیکوکاری

دانلود مقاله نقش مباحث فلسفی در توسعه امور خیر و نیکوکاری

فلسفه اصلی ترویج فرهنگ امور خیر و نیکوکاری جلوگیری از گسترش فقر و آسیب رسیدن به اقشار ضعیف در جامعه است چرا که فقر از عوامل اصلی نابودی همه جوامع به شمار می آید. فقر اقتصادی زمینه ساز فقر روانی، فرهنگی، اجتماعی و روحی در جامعه است که با گسترش آن سبب رشد کمبودها و نیز زیرپا گذاشته شدن ارزش های اخلاقی خواهد شد. وقف یا امور خیر و نیکوکاری هرگونه یاری رسانی به انسان ها یا موجودات نیازمند است. که می توان از آن در جهت رفع کمبودها، تامین نیازمندی های کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، نظامی، فرهنگی، آموزشی و…. استفاده نمود.
کمک مالی و یا برآورده ساختن نیاز تهی دستان با انگیزه های انسان دوستانه نیز نیکوکاری است. نیکوکاری در ادیان و مکاتب فکری مختلف، کاری پسندیده و سفارش شده است. به عبارت دیگر فلسفه وجودی امورخیر و نیکوکاری در تامین نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. در این مقاله به بررسی نقش مباحث فلسفی در توسعه امور خیر و نیکوکاری پرداخته می شود.

کلمات کلیدی: مباحث فلسفی، وقف، امورخیر، نیکوکاری، توسعه

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: