دانلود مقاله نقش مدیریت استراتژیک در مدیریت پروژه

دانلود مقاله نقش مدیریت استراتژیک در مدیریت پروژه

دانلود مقاله نقش مدیریت استراتژیک در مدیریت پروژه

امروزه دانش و مدیریت صحیح آن به عنوان یکی از مفاهیم اساسی برای رقابت و نقش کلیدی را در موفقیت سازمان ها ایفا می نماید. در مقاله ی حاضر بعد از اشاره به مفهوم برنامه ریزی استراتژیک و بیان تفاوت این برنامه ریزی در سازمان های بزرگ وکوچک، به ذکر یکی از اثرات مثبت مدیریت استراتژیک که همان انگیزه رقابتی در شرکت های کوچک است، پرداخته و در انتها به مدل هایی برای برنامه ریزی استراتژیک، اهداف این مدل های مفهومی و موانع بکارگیری آن ها می پردازیم.
ستفاده از مدیریت استراتژیک در سازمان ها بزرگ نتایج موفقی را در برداشته است لیکن استفاده از آن در سازمان های کوچک و متوسط به علت شرایط خاص کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به افزایش کمیت و اهمیت شرکت های کوچک در فعالیت های اقتصادی دنیا و نیاز آن به بهره مندی از برنامه ریزی استراتژیک جهت موفقیت در دنیای رقابتی، و در نهایت نیز به بررسی رابطه غیر مستقیم بین استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد سازمانی از طریق نوآوری خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی: مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک، سازمان، عملکرد سازمانی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: