دانلود مقاله نقش مدیریت دانش در سازمان ها و تاثیر آن در بهبود عملکردهای تجاری و مدیریتی

دانلود مقاله نقش مدیریت دانش در سازمان ها و تاثیر آن در بهبود عملکردهای تجاری و مدیریتی

دانلود مقاله نقش مدیریت دانش در سازمان ها و تاثیر آن در بهبود عملکردهای تجاری و مدیریتی

فواید کاربرد مدیریت دانش امروزه برکسی پوشیده نیست. تغییرات سریع در دنیای امروز سازمان ها را با چالش های مختلفی روبرو کرده است که به کمک ابزارهای مدیریتی و فن آوری های نوین، از فرصت های ایجاد شده به نفع خود استفاده می کنند و مدیریت دانش یکی از این ابزارهاست. مدیریت دانش با روش استاندارد در یک سازمان متناسب است و می توان گفت پایه و اساس مدیریت دانش در یک دوره کوتاه مدت به بهره برداری بهینه از اطلاعات قابل دسترس و منابع موجود در یک سازمان منجر خواهد شد و در دوره های بلند مدت نیز می تواند پایه جدیدی جهت پیشرفت و توسعه در منافع تجاری باشد و مهارت ها را برای آینده مطمئن تقویت کند.
مدیریت دانش، نگرشی است که می تواند از سوی مدیریت فعلی سازمان ها باکمی انعطاف پیاده سازی شود و رقابت پذیری در آینده و از دست ندادن سرمایه های دانشی را به ارمغان بیاورد و با لحاظ کردن بکارگیری فرآیند هایی جهت حداکثر سازی سرعت، حداقل سازی هزینه، حداکثر سازی اثر بخشی و جلوگیری از پرش های نافرجام باشد. مدیریت دانش برای همه سازمان هایی که خواهان پیشرفت و ارتقا هستند به عنوان یک نیاز استراتژیک مطرح می گردد. بخش خصوصی اولین قدم ها را در زمینه پیاده سازی مدیریت دانش برداشته است اما دولت به دنبال بخش خصوصی در حرکت است وا گر سازمانی به راحتی نتواند شکل صحیح دانش را در جایگاه مناسب آن تشخیص دهد درعرصه های رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، سازمانی های خصوصی و دولتی، اطلاعات، داده ها،دانش

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: