دانلود مقاله پدیده آشوب (Chaos) و تاثیر آن در سیستم های Aviation

دانلود مقاله پدیده آشوب (Chaos) و تاثیر آن در سیستم های Aviation

دانلود مقاله پدیده آشوب (Chaos) و تاثیر آن در سیستم های Aviation

در ابتدای امر مفهوم رفتار آشوبگرانه تنها به عنوان یک مفهوم ریاضی جالب و بحث برانگیز به حساب می آمد و در سیستم های عملی جایی نداشت ولی با گذشت زمان، دینامیک های آشوبگرانه در بسیاری از سیستم های مکانیکی، ارتباطی، رادیویی، لیزری، شیمیایی، زیست شناسی، اقتصادی و پزشکی مشاهده شد و بصورت یک موضوع عملی مورد بررسی قرار گرفت.
این مقاله شامل دو بخش است که در بخش اول به ارائه اطلاعات ضروری در مورد آشوب و چگونگی کنترل سیستم های آشوبگرانه می پردازد و بخش دوم به کاربرد این شیوه های کنترلی در سیستم هایی می پردازد که در هواپیماها بهنگام مواجه با اشیاء پرنده ناشناس (UFO’s) دچار نوعی رفتار شبه آشوبی می گردند.

کلمات کلیدی: سیستم آشوبگر ، دینامیک سیستم ، اشیاء پرنده ناشناس (UFO)

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: