دانلود مقاله پیاده سازی سخت افزاری و مقایسه عملکرد کنترل فازی و روش کنترل کلاسیک پیشنهادی در کنترل مسیر ربات

دانلود مقاله پیاده سازی سخت افزاری و مقایسه عملکرد کنترل فازی و روش کنترل کلاسیک پیشنهادی در کنترل مسیر ربات

دانلود مقاله پیاده سازی سخت افزاری و مقایسه عملکرد کنترل فازی و روش کنترل کلاسیک پیشنهادی در کنترل مسیر ربات

در این مقاله از کنترل فازی جهت کنترل مسیر ربات استفاده شده است . همچنین یک تابع کنترلی بر اساس تابع درون یاب نیوتن پیشنهاد شده و جهت کنترل مسیر ربات مورد استفاده قرار گرفته است . هر دو روش به طور سخت افزاری پیاده سازی شده و نتایج با یکدیگر مقایسه گردیده اند. امتیازات و معایب این روش ها با یکدیگر مقایسه خواهد شد.
همچنین روند ساخت ربات مسیر یاب و پیاده سازی هر یک از روش های فوق بیان می شود.

کلمات کلیدی: کنترل فازی، درون یاب نیوتن، ربات مسیریاب

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: