دانلود مقاله چالش های پیش روی مدیریت صیانتی مخازن شکافدار

دانلود مقاله چالش های پیش روی مدیریت صیانتی مخازن شکافدار

دانلود مقاله چالش های پیش روی مدیریت صیانتی مخازن شکافدار

مدیریت مخزن به معنای استفاده منطقی و درست از منابع جهت به حداکثر رساندن تولید اقتصادی است. ایران با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز که بیش از ۱۰ درصد مخازن نفت جهان و بیش از ۱۳ درصد مخازن گاز جهان را در خود دارد،به عنوان یکی از کشورهای ثروتمند از نظر دارا بودن ثروت های طبیعی در دنیا به شمار می رود. داشتن این مزیت می تواند زمینه توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند،اما با توجه به اینکه بیش از نیمی از میادین نفتی ایران به نیمه دوم عمر خود رسیده اند و همچنین وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، اعمال صحیح فرآیند مدیریت مخزن به منظور استفاده منطقی و درست از منابع جهت به حداکثر رساندن تولید اقتصادی با هدف افزایش تولید نفت و گاز، افزایش بازیافت و کاهش هزینه های تولید بسیار ضروری است. با توجه به ویژگی های خاص مخازن موجود در کشور، متخصصان می بایست علاوه بر بکارگیری دانش مدیریت، بتوانند با مطالعه دقیق و رفتاری از نوع مخزن میزان بهره برداری بهینه را مورد آزمون قرار دهند.
متاسفانه عدم آگاهی از علم مدیریت و صیانت در برداشت از مخازن کشور در گذشته موجب شده است وضعیت تولید از این منابع عظیم را با چالشی بزرگ رو به رو سازد و موجب کاهش تولید مخازن در کوتاه مدت شود. در این تحقیق سعی شده است با بررسی چالش های پیش روی مدیریت صیانتی مخازن کشور به ارائه راهکارهایی برای رفع این مشکل بپردازد.

کلمات کلیدی: مدیریت، صیانت، مخازن شکافدار

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: