دانلود مقاله کاربرد شبکه های عصبی در شبیه سازی توابع و نگاشت های غیر خطی – معکوس

دانلود مقاله کاربرد شبکه های عصبی در شبیه سازی توابع و نگاشت های غیر خطی – معکوس

دانلود مقاله کاربرد شبکه های عصبی در شبیه سازی توابع و نگاشت های غیر خطی – معکوس

یکی از کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی، شبیه سازی ( تقریب – مدل سازی ) انواع معادلات و توابع غیرخطی بصورت مستقیم یا معکوس است. در این مقاله قابلیت ها و شیوه های استفاده از شبکه های عصبی برای ایجاد انواع نگاشت های چند متغیره و غیر خطی معرفی خواهد شد، به نحوی که خواننده با کلیات مباحث شبکه های عصبی بتواند با اصول – قوانین – طراحی ساختار و آموزش یک شبکه عصبی در زمینه مدل سازی آشنا شود.

کلمات کلیدی: شبکه های عصبی، مدل سازی توابع، نگاشتهای غیرخطی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: