دانلود مقاله کاهش ریسک در عملیات اکتشاف

دانلود مقاله کاهش ریسک در عملیات اکتشاف

دانلود مقاله کاهش ریسک در عملیات اکتشاف

با افزایش تقاضای انرژی وهمچنین کاهش تولید از میادین قدیمی، شرکتهای نفت و گاز فعالیت های اکتشافی خود را در محل های مورد چالش مانند مخازن در زیر آب های عمیق، گنبد های نمکی، بازالت و کربناته توسعه داده اند. این محیط ها اغلب دارای تصاویر لرزه نگاری روشنی نیستند اما اکنون تکنولوژی لزره نگاری دریایی جدید نتایج با کیفیت بالایی را در جهت کاهش ریسک مهیا نموده است. اکتشاف نفت و گاز کاری مبتنی بر ریسک است.
با افزایش احتمال حفاری موفق در لرزه نگاری سه بعدی، اینتکنولوژی بیشتر از هر تکنولوژی مدرن دیگر بکار میرود. در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ قبل از کارهای اکتشافی سه بعدی موفقیت حفاری اکتشافی در آمریکا حدود ۲۵ در صد بود. به محض استفاده گسترده شرکت های تولیدی و اکتشافی حفاری های موفقیت آمیز اکتشافی به ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش یافت و همچنین برای چاه های توسعه ای به ۸۸ درصد رسید. گرچه پیشرفت های حاصل از حفاری LWD بررسی های تصویری داده های حین حفاری در این موفقیت دخالت داشته اند اما لرزه نگاری سه بعدی تأثیر به مراتب بیشتری از این تکنولوژی ها داشته است. 
گرچه لرزه نگاری سه بعدی در مقیاس وسیع موفقیت های خوبی کسب نموده است اما در برخی محل ها نرخ حفاری موفق همچنان پایین است. عملیات اکتشافی لرزه نگاری سه بعدی که نرخ موفقیت را در خشکی و آب های کم عمق را خیلی افزایش داده نتوانسته در آب های عمیق، لایه های نمکی، کربناته و سطوح نامناسب دریاها موفق باشد.

کلمات کلیدی: لرزه نگاری سه بعدی، آزیموت وسیع (WAZ)، لرزه نگاری دریایی (Q-Marine Seismic)

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: