دانلود مقاله کنترل غیر خطی با استفاده از روش خطی سازی ورودی خروجی تقریبی برای سیستم گوی و میله

دانلود مقاله کنترل غیر خطی با استفاده از روش خطی سازی ورودی خروجی تقریبی برای سیستم گوی و میله

دانلود مقاله کنترل غیر خطی با استفاده از روش خطی سازی ورودی خروجی تقریبی برای سیستم گوی و میله

در این مقاله کنترل تنظیمی برای سیستم گوی و میله مورد مطالعه قرار گرفته است. از آن جا که این سیستم دارای درجه نسبی خوش تعریف نمی باشد، لذا امکان استفاده از روش های خطی سازی فیدبک دقیق فراهم نمی باشد. با وجود این روش خطی سازی تقریبی را می توان در یک ناحیه محدود از دامنه کار سیستم مورد استفاده قرار داد.

کلمات کلیدی: کنترل تنظیمی ، خطی سازی ورودی – خروجی دقیق ، خطی سازی تقریبی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: