دانلود مقاله کنترل فازی موتور DC

دانلود مقاله کنترل فازی موتور DC

دانلود مقاله کنترل فازی موتور DC

دامنه وسیع سرعت موتورهای DC و سهولت کنترل آن ها باعث کاربرد فراوان آن ها در صنعت شده است . عمدتاً سرعت موتورهای DC با کنترل ولتاژ آرمیچر و یا کنترل میدان صورت می پذیرد. روش های کنترل سرعت ارائه شده برای موتورهای DC با شناخته شدن روش های جدید در تئوری کنترل گسترش یافته اند.
در این مقاله سرعت یک موتور DC با استفاده از کنترل فازی کنترل شده است. اثر تغییرات بار، سرعت مرجع و ولتاژ آرمیچر در این کنترل کننده مدنظر بوده است. روش پیشنهادی با استفاده از اطلاعات یک ماشین DC توسط نرم افزار MATLAB و در محیط SIMULINK شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهند که بواسطه استفاده از این روش هیچگونه نوسانی در پاسخ ها دیده نمی شود و زمان رسیدن به سرعت مطلوب نیز بسیار کم است.

کلمات کلیدی: موتورهای DC ، کنترل سرعت، کنترل فازی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: