دانلود مقاله یافتن جایگزین مناسب برای گازوئیل مصرفی در عملیات حفاری و انگیزش چاه های نفت و گاز

دانلود مقاله یافتن جایگزین مناسب برای گازوئیل مصرفی در عملیات حفاری و انگیزش چاه های نفت و گاز

دانلود مقاله یافتن جایگزین مناسب برای گازوئیل مصرفی در عملیات حفاری و انگیزش چاه های نفت و گاز

با توجه به میزان مصرف گازوئیل در عملیات حفاری و انگیزش چاه ها که سالیانه حدود ۱۵۰-۱۰۰ میلیون لیتر بالغ می گردد و با توجه به محدودیت های ظرفیت تولید گازوئیل در داخل کشور، ارزش اقتصادی این فرآورده و وابستگی کشور به تأمین بخشی از نیاز از خارج پروژه ای تحت عنوان یافتن جایگزین مناسب برای گازوئیل مصرفی در عملیات حفاری و انگیزش چاه های نفت گاز در سال ۸۲ در معاونت فنی (حفاری) تعریف گردید و توسط مجموعه همکاران این معاونت کلیه مراحل مطالعاتی ارزیابی های آزمایشگاهی برروی نفت خام، مازوت، ۳۶LC انجام شد.
نهایتا و پس از تجزیه تحلیل نتایج ارزیابی آزمایشگاهی موضوع بهره گیری و استفاده میدانی از ۳۶LC در عملیات حفاری، پیگیری و اجرا گردید به استناد نتایج حاصله و با توجه به ملاحظات ایمنی، اقتصادی و کاربردی مناسبترین فرآورده دارای قابلیت جایگزینی با گازوئیل ماده ۳۶LC تشخیص داده شد و این ماده در دو حلقه چاه مورد ارزیابی میدانی واقع گردید که نتایج مطلوب و قابل توجهی حاصل گردید.

کلمات کلیدی: گازوئیل، حفاری، گل حفاری، گل های روغنی، گل های امولسیونی، انگیزش چاه ، برش های سبک روغنی،مازوت، نقطه اشتغال، پارامترهای رئولوژیکی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: