دانلود مکان یابی خوابگاه دانشجویی

دانلود مکان یابی خوابگاه دانشجویی

دانلود مکان یابی خوابگاه دانشجویی

طرح مسئله مکان یابی به طور کلی و رسمی برای نخستین بار به وبر (۱۹۰۹) نسبت داده شده است. امروزه نیز تعیین محل مناسب برای استقرار تجهیزات یا مراکز خدماتی در یک شهر موضوع مهمی بوده و در چند دهه اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. مکان یابی یکی از مهمترین اقداماتی است که تاثیر فراوانی در کاهش هزینه ها و پویایی سیستم شهری دارد.ب طور کلی در مسائل مکان یابی هدف ما بهینه سازی تابع هدف (مکان یابی مجتمع خوابگاهی) می باشد ولی بهینه سازی بایستی با توجه به یکسری محدودیت و قیود انجام گیرد که این قیود همان معیارهای ما می باشند. این معیارها با توجه به نظرات کارشناسان و مسئولان بدست می آید و با روش های مختلف می توان به وزندهی معیارها پرداخت و با استفاده از مدله کردن(modelation) می توان به جواب رسید که امروزه این کار در GIS صورت می گیرد.
در این مقاله ابتدا مقدمه که حاوی طرح مساله و اهداف تحقیق می باشد و بعد در فصل اول به طور اجمالی به تعریف های مختلف از کاربری و برنامه ریزی اراضی می پردازیم و سپس نحوه تعیین معیار را توضیح می دهیم. در فصل دوم معیارهای موثر بر انتخاب محل خوابگاه را مطرح می کنیم و در فصل سوم انواع روشهای وزندهی را توضیح می دهیم و در فصل چهارم مدل را توضیح داده و مدلهای مرتبط با موضوع خوابگاه را مطرح می کنیم. در فصل پنجم تجارب شهر تبریز از ایران و Glen Eira را از استرالیا را توضیح می دهیم و در نهایت به نتیجه گیری تحقیق می پردازیم.

این تحقیق در قالب ۲۶ صفحه فایل ورد (Word) ، داری مقدمه، تعریف مکان یابی، نحوه تعیین معیارهای مکان یابی، نحوه وزندهی به معیارها، استفاده از مدل مکان یابی و تجارب شهر تبریز و کشور استرالیا و در انتها دارای نتیجه گیری می باشد. دارای جداول و اشکال و فهرست مطالب می باشد و از منابع داخلی و خارجی استفاده است.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: