دانلود نمونه آزمون رورشاخ – نمونه انجام شده آزمون رورشاخ (نمونه اول)

دانلود نمونه آزمون رورشاخ – نمونه انجام شده آزمون رورشاخ (نمونه اول)

دانلود نمونه آزمون رورشاخ – نمونه انجام شده آزمون رورشاخ (نمونه اول)

تعداد کم پاسخ های کل (W=4) ممکن است انعکاسی از افسردگی یا اضطراب باشد. پاسخ های (D=13) بیشترین درصد پاسخگویی آزمونی را تشکیل می دهد،که می توان نشانه این این باشد که آزمونی به جنبه های عینی و آشکار موقعیت ها بیشتر تاکید می کند و توانایی ذهنی خود را بیشتر در راه تمرکز به جنبه های امن و آشکار موقعیت ها صرف می کند تا در وارسی موارد تازه تر و غیر معمول تر آنها.

تعداد سه پاسخ بهنجار است چرا که تعداد پاسخ های بزرگسالان بهنجار ۶ درصد کل پاسخ ها می باشد.

تعیین کننده ها

نمره بالا در پاسخ Fخالص (F=16) نشان می دهد یا آزمونی دارای حالت دفاعی شدید و تحت فشار است یا برای کنترل یا به تعویق انداختن عمدی عواطف خود توانایی خوبی از خود نشان می دهد؛بنابراین وجود خالص لزوما به این معنا نیست که هیچ گونه تعارضی وجود ندارد.

تعداد کم پاسخ های C ، CFممکن است نشانگر این باشد که آزمونی سطح خود انگیختگی پایین داشته و پیوسته تظاهرات هیجانی خود را بیش از اندازه بازداری می کند.همچنین پایین بودن تعدادFC نشانگر کنترل ضعیف هیجانی است که ممکن است در روایبط میان فردی تاثیر منفی بر جای بگذارد.

 

فهرست مطالب:

 • شرح حال
 • اجرا و نمره گذاری بر اساس سیستم اکسنر
 • برگه ثبت پاسخ های آزمون رورشاخ
 • برگه های نمره گذاری رورشاخ
 • تفسیر بر اساس سیستم اکسنر:
 • محل ادراک
 • تعیین کننده ها
 • فعالیت سازمانی
 • محتوا
 • پاسخ های رایج
 • نمره های ویژه
 • بخش مرکزی یا اصلی
 • بخش اندیشه پردازی
 • بخش عاطفی
 • بخش میانجی
 • بخش پردازش
 • بخش میان فردی
 • بخش ادراک خویشتن
 • شاخص های ویژه
 • خلاصه تفسیری
 • تعداد صفحات: ۱۶
 • نوع فایل:  WORD
 • فایل هدیه:  کارت های رورشاخ  (10 کارت) + راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ  (55 صفحه)

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: