دانلود نمونه آزمون نئو – نمونه اجرا شده تست نئو – نمونه تفسیر آزمون نئو (دو نمونه گزارش کار)

دانلود نمونه آزمون نئو – نمونه اجرا شده تست نئو – نمونه تفسیر آزمون نئو (دو نمونه گزارش کار)

دانلود نمونه آزمون نئو – نمونه اجرا شده تست نئو – نمونه تفسیر آزمون نئو (دو نمونه گزارش کار)

بخشی از متن نمونه اول:

توصیف کلی شخصیت بر مبنای عوامل ۵ گانه

این فرد دارای درجۀ بسیار بالایی از بی ثباتی هیجانی نیز است. داشتن احساسات منفی همچون ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، احساس کلافگی دائمی و فراگیر مبنای مقیاس عصبیت(N) را تشکیل می دهند، در هر صورت N در برگیرندۀ عناصری بیش از آسیب پذیری به ناخوش احوالی روان شناختی است. فرد دارای نمره خیلی بالا در N، به احتمال بیشتری دارای باورهای غیرمنطقی است و قدرت کمتری در کنترل تکانه ها دارد و درجه های انطباق ضعیف تری با دیگران و شرایط فشار روانی را نشان می دهد. همچنین فرد دارای نمره خیلی بالا در این شاخص ممکن است در معرض خطر ابتلا به برخی از اختلالات روانی باشد.

آزمودنی موردنظر در شاخص برون گرایی نمره پایینی گرفته است. برون گراها افرادی اجتماعی هستند. افزون بر دوستدار دیگر بودن و تمایل به شرکت در اجتماعات و میهمانی ها، این افراد در عمل قاطع، فعال و حراف یا اهل گفتگو هستند. این افراد هیجان و تحرک را دوست دارند و برآنند که به موفقیت در آینده امیدوار باشند.

نمره فرد در مقیاس توافق پایین می باشد که نشان می دهد فردی بدگمان و مظنون به دوستی بوده و نگرش مثبتی به ماهیت انسان ندارد. از دیگر ویژگی های این افراد وادار کردن دیگران برای انجام کارها طبق خواسته خود می باشند و نیاز های خود را مقدم بر نیاز های یگران می دانند. وی آماده برای رقابت با دیگران برای نظرات خود می باشد. این افراد بیشتر عمل گرا هستند.

نمره فرد در مقیاس بازبودن خیلی بالا می باشد که با ویژگی های همچون : فردی که رویاپردازی را وقت تلف کردن دانسته و دارای تصورات محدودی است. او همانند بیشتر افراد به زیبایی، موسیقی، هنر ، شعر، و طبیعت اهمیت می دهد و واکنش های احساسی و هیجانی او دارای تنوع و شدتی در حد متوسط است. وی از فعالیت های جدید و متنوع لذت می برد و نیاز شدیدی به تنوع در زندگی دارد. او دارای درجه های بسیار بالایی از کنجکاوی های ذهنی است و در باورهای اخلاقی، سیاسی و اجتماعی خود میانه روست.

سرانجام اینکه نمره های این فرد در شاخص وجدانی بودن، پایین است. مردان دارای نمرۀ در این دامنه، در حد کمی از نیاز برای موفقیت قرار داشته و می توانند برای استفاده از تفریحات، کارهای خود را کنار بگذارند. و آنها در حد پایینی دارای برنامه و سازماندهی رفتار خود هستند و در کارها قابل اعتماد نبوده و دارای درجه های پایینی از نظم درونی و پیگیری کارها هستند.

فهرست مطالب  نمونه اول:

 • مشخصات ازمودنی
 • معاینه وضعیت روانی
 • تشخیص پنج محوری DSM – IV – TR
 • آزمون NEO:
  • ۱ – عبارت های بدون پاسخ
  • ۲ – کنترل اعتبار
  • ۳ – محاسبه نمرات مقیاس ها و شاخص ها
  • ۴ – توصیف کلی شخصیت بر مبنای عوامل ۵ گانه
  • ۵ – تفسیر تفصیلی
  • ۶ – همبسته های شخصیتی
  • ۷ – فرضیه های بالینی و دلالت های درمانی
  • ۸ – ثبات پروفایل
  • ۹ – گراف های سبک شخصیتی

 

بخشی از متن نمونه دوم:

تفسیر جزئیات بر مبنای مقیاس های N، E، O، A، C:

عصبیت: این فرد این توانایی را در خویش می بیند که در رویارویی با موقعیت های بغرنج خود را کنترل کند. وی به راحتی می تواند در برابر هوس ها و کشش های خود مقاومت کند، چون ظرفیت بالایی از تحمل را دارد. این فرد در موقعیت های بین فردی عادی عمل می کند و در جمع های بزرگ در حد متوسط اضطراب را تجربه می کند. وی احساس گناه، غم، نومیدی و تنهایی را در حد معمول تجربه می کند. احساس خشم به صورت نهفته و یا آشکار در این فرد در حد متوسط قرار دارد و این مطلب با بالا بودن عامل توافق تناسب دارد. اضطراب و نگرانی نیز در مورد این فرد در حد متوسط قرار دارد.

برون گرایی: این فرد از بودن با دیگران لذت می برد و در هنگام بودن در جمع احساس شادمانی می کند. وی فردی صمیمی و با محبت است که ارتباط دوستانه ای با دیگران دارد. صادقانه دیگران را دوست دارد وبه آسانی با دیگران مراوده و رفاقت می کند. وی فردی مسلط، با تحکم و از نظر اجتماعی پیشرو و پیشگام به شمار می رود. بدون تردید حرفش را می زند و اغلب در گروه نقش رهبری را به عهده می – گیرد. این فرد معمولاً دارای آهنگ سریع در حرکت ها است. پرانرژی بوده و همیشه مشغول فعالیت است. نیز زندگی پر تحرکی دارد. وی از نظر هیجان خواهی در حد متوسط می باشد. فردی شلوغ و پرسر و صدایی نمی باشد.

» فهرست مطالب نمونه دوم:

 • مشخصات ازمودنی
 • معاینه وضعیت روانی
 • تشخیص پنج محوری DSM – IV – TR
  • ۱ – کنترل اعتبار
  • ۲ – محاسبه نمرات
  • ۳ – توصیف کلی شخصیت
  • ۴ – تفسیر جزئیات بر مبنای مقیاس های N، E، O، A، C
  • ۵ – همبسته های شخصیتی
  • ۶ – فرضیه های بالینی
  • ۷ – ثبات پروفایل
  • ۸ – سبک های شخصیتی

 

 • تعداد صفحات: ۲۶ (دو نمونه تفسیر آزمون NEO)
 • نوع فایل:  WORD
 • + فایل هدیه: پرسشنامه ۲۴۰ سوالی نئو

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: