دانلود نمونه آزمون scl90 – نمونه تفسیر آزمون scl90

دانلود نمونه آزمون scl90 – نمونه تفسیر آزمون scl90

دانلود نمونه آزمون scl90 – نمونه تفسیر آزمون scl90

افسردگی (DEP):

بالاترین نمره فرد در این آزمون مربوط به این بعد است. نمره T آزمودنی در این بعد برابر با ۶۷ است. وضعیت فرد در این بعد از ۹۶ افراد عادی وخیم تر است. نمره بالا بیانگر این است که شخص درحال تجربه نشانه های افسردگی از قبیل: از دست دادن لذت، ملالت، احساس تنهایی، گریه کردن، گوشه- گیری، افت انگیزش و کاهش انرژی است. که با توجه به وضعیت روانی این نشانه ها در مورد وی صدق می کند.

حساسیت بین فردی (I-S):

نمره T در این بعد برابر با ۵۷ است. که در نقطه مرزی قرار می گیرد. این نمره حاکی از این است که شخص در موقعیت های بین فردی دچار مشکل است. نسبت به روابط با دیگران انتظارات منفی دارد. در مقایسه با دیگران احساس حقارت می کند. مداخلۀ مورد نظر در این موقعیت باید ترکیبی از ارتباط درمانی حمایت کننده و بازسازی شناختی و جرأت آموزی باشد.

اضطراب فوبی (PHOB):

نمره T آزمودنی در این بعد برابر با ۴۶ است. این نمره بر وجود نسبی ترس های غیر منطقی مرتبط با یک شخص، شی یا موقعیت در فرد است. 

 

» فهرست مطالب:

 • پاسخنامه آزمودنی
 • جدول محاسبه نمرات SCL90
 • پروفایل SCL90
 • الف) شاخص های کلی
  • شاخص های شدت کلی(GIS):
  • شاخص درماندگی نشانه های مثبت (PSDI)
  • مجموع نشانه های مثبت (PST)
 • ب)  ابعاد نشانه ها  (از بیشترین به کمترین)
  • افسردگی (DEP)
  • حساسیت بین فردی (I-S)
  • اضطراب فوبی (PHOB)
  • اضطراب (ANX)
  • روان پریشی (PSY)
  • وسواس فکری – عملی (O-C)
  • جسمانی کردن (SOM)
  • اندیشه پردازی پارانوییدی (PAR)
  • خصومت (HOS)

 

 • تعداد صفحات:  6
 • نوع فایل:   WORD

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: