دانلود نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ – نمونه تفسیر آزمون رورشاخ (دو نمونه گزارش کار)

دانلود نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ – نمونه تفسیر آزمون رورشاخ (دو نمونه گزارش کار)

دانلود نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ – نمونه تفسیر آزمون رورشاخ (دو نمونه گزارش کار)

تعداد بالای پاسخ های W منعکس کننده توانایی خوب در ترکیب کردن، انتزاع، بررسی عمیق و تمامیت بخشیدن می باشد. از آن جا که او قادر است با شیوه ای منطقی جزئیات لکه ها را برای تشکیل کلیتی بامعنی مرتبط سازد احتمالا از خلاقیت و هوش بالایی برخوردار می باشد. تعداد بالای پاسخها  (R=39) ، تعداد کم پاسخهای رایج (P=9) و استفاده فرد از فضاهای سفید برای ارائه پاسخ، می تواند گواه بر این خلاقیت و هوش بالا باشد.

تعیین کننده ها

میزان بالای پاسخهای F نشان دهنده توانایی آزمودنی در کنترل و به تعویق انداختن عواطف می باشد. به طوری که وی قادر است عاطفه مربوط به تعارض را به طور موقت به تاخیر بیندازد. تعداد کم حرکت انسانی و یا حیوانی نیز خودانگیختگی کم ، عدم هم حسی ، انعطاف ناپذیری  و وجود مشکلات ارتباطی را نشان می دهد .

بررسی سایر مقیاسها هم به نتایج مشابهی می انجامد . به طوری که تعداد پایین پاسخهای رنگ ( C و CF وFC ) نشان دهنده فردی است که سعی دارد  تظاهرات هیجانی خود را سرکوب کند. این فقر هیجانی آزمودنی با فقدان پاسخهای T مورد تایید قرار می گیرد. فقدان این نوع پاسخ نشان می دهد که شخص از جستجوی روابط هیجانی با معنا دست برداشته و به نوعی درون نگری پرداخته است . تعداد بالای پاسخ ها و وجود دو پاسخ FV  نشان گر این توانایی درون نگری است.

 

» فهرست مطالب نمونه اول:

 • شرح حال
 • اجرا و نمره گذاری بر اساس سیستم اکسنر
 • برگه ثبت پاسخ های آزمون رورشاخ
 • برگه های نمره گذاری رورشاخ
 • تفسیر بر اساس سیستم اکسنر:
 • محل ادراک
 • تعیین کننده ها
 • فعالیت سازمانی
 • محتوا
 • پاسخ های رایج
 • نمره های ویژه
 • بخش مرکزی یا اصلی
 • بخش اندیشه پردازی
 • بخش عاطفی
 • بخش میانجی
 • بخش پردازش
 • بخش میان فردی
 • بخش ادراک خویشتن
 • شاخص های ویژه
 • خلاصه تفسیری

 

» فهرست مطالب نمونه دوم:

 • جدول پاسخ های آزمون رورشاخ
 • تاریخچه شخصی
 • خلاصه ساختاری:
 • بخش اصلی
 • بخش اندیشه پردازی
 •  بخش عاطفی
 • بخش میانجی گری
 • بخش پردازش
 • بخش میان فردی
 • بخش ادراک خویشتن
 • تحلیل ساختاری:
 • محل ادراک
 • تعیین کننده ها
 • محتوای پاسخ ها
 • نسبت ها، درصد ها و اشتقاق ها:
 • بخش اصلی
 • بخش اندیشه ورزی
 • بخش عاطفی
 • بخش میانجی
 • بخش پردازش
 • بخش میان فردی
 • بخش ادراک خویشتن
 • خلاصه و نتیجه گیری

 

 • دو نمونه تفسیر رورشاخ
 • تعداد صفحات: ۳۰
 • نوع فایل:  WORD
 • + فایل هدیه:  کارت های رورشاخ  (10 کارت) و راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ  (55 صفحه)

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: