دانلود نمونه ازمون mmpi – نمونه گزارش آزمون mmpi – نمونه تست انجام شده mmpi (دو نمونه)

دانلود نمونه ازمون mmpi – نمونه گزارش آزمون mmpi – نمونه تست انجام شده mmpi (دو نمونه)

دانلود نمونه ازمون mmpi – نمونه گزارش آزمون mmpi – نمونه تست انجام شده mmpi (دو نمونه)

بخشی از متن نمونه اول:

مقیاسهای روایی و بالینی:

روایی نیمرخ آزمون دارای روایی میباشد و مقیاس L (دروغ سنج) پایین میباشد که این نشاندهنده ی سطح تحصیلات بالای آزمودنی میباشد و نمره ی بالای آزمودنی در مقیاس۲ نشانگر یک افسرده خویی می باشد. نمرات آزمودنی همسو با مصاحبه ای است که انجام گرفته است. برخورد فرد با مشکلاتش همراه با بدبینی، درماندگی و ناامیدی است. این ویژگی ها حتی میتوانند همان خصوصیات شخصیتی ای باشند که فرد هنگام برخورد با مشکلات رایج و معمول درباره ی آنها مبالغه میکند. آزمودنی دارای احساس بی کفایتی، ضعف اخلاقی و مشکل در تمرکز حواس بوده این موارد به اندازه ای شدید است که در کارایی بین فردی و شغلی وی مشکل ایجاد کرده است.

آزمودنی با صفاتی مانند غیر معاشرتی، خجالتی، کناره گیر، ترسو و بازداری شده و در عین حال تحریک پذیر و کم طاقت توصیف میشود. از آنجاییکه چنین افرادی به انتقاد شدید حساسند به هر قیمتی شده از درگیری و مقابله اجتناب میکنند. نمره ی آزمودنی در مقیاس ۱،۲و۳ همگی برافراشته اند. این بدان معناست که نه تنها از افسردگی از مشکلات بین فردی و بدنی نیز در رنج است. برافراشتگی مقیاس ۲و۷ از یکطرف نشانه ای از آمادگی فرد برای رواندمانی است و از طرف دیگر نشانگر انگیزه برای خودآگاهی و درون نگری وی می باشد.

مقیاس تصحیح K:

نمره آزمودنی برابر با ۴۹ میباشد. که نشاندهنده تلاشهای عمدی برای نامطلوب جلوه دادن خود است و فرد تمایل دارد که درباره بیماری مبالغه کند. این فرد احتمالاً فردی گمگشته، گیج و بسیار منتقد از خود، شکاک و ناخشنود بوده و فاقد دفاع کافی می باشد. فرد بینش و خود پنداره ضعیفی دارد و درمقابله با مشکلات روزمره زندگی ناکارآمد است و از نظر اجتماعی همنوا بوده است و کاملاً مطیع مراجع قدرت می باشد. از نظر اجتماعی دست و پا چلفتی بوده و نسبت به زندگی شکاک و منتقد می باشد.

 

بخشی از متن نمونه دوم:

۴- مقیاس های محتوایی:

اضطرابANX :نمره ۴۹= T نشان دهنده عدم وجود علایم اضطراب در آزمودنی است.

ترس FRS:نمره۶۲ = T نشان می دهد که آزمودنی مقداری از ترس از برخی از موقعیت ها و اشیا را دارد، و چندان رقابت طلب نیست.

وسواسی بودن OBS:نمره ۵۳= T نشان دهنده عدم وجود علایم وسواسی در آزمودنی است.

افسردگی DEP:نمره۵۷ = T نشان دهنده این است که آزمودنی علایم افسردگی را ندارد .

نگرنی های مربوط به سلامتی HEA:نمره۵۹ = T نشان دهنده این است که آزمودنی گرایش دارد به این سمت برود که در مواقع استرس علایم جسمی نشان دهد.

افکار نامانوس BIZ:نمره۶۱ = T نشان دهنده عدم وجود جریان فکر روان پریشانه در آزمودنی است.

خشم ANG:نمره۶۰ = T نشان دهنده این است که آزمودنی پرخاشگری در حد متوسط را نشان می دهد.

بدگمانی CYN:نمره۵۱ = T نشان می دهد که فرد نسبت به دیگران بدبین نیست و متخاصم نیست.

اعمال ضد اجتماعی ASP:نمره۴۹ = T نشان دهنده عدم وجو اعمال ضد اجتماعی در فرد است.

رفتار سنخ الف TAP:نمره ۶۴= T نشان دهنده این است که آزمودنی تا حدودی عجول و پرکار است و استانه تحریک پذیری پایین و زودرنج است.

عزت نفس پایین LSE:نمره ۶۸= T نشان می دهد ازمودنی نسبت به انتقاد و طرد بسیار حساس است و از خودپنداره قوی برخوردار نیست.

ناراحتی در روابط اجتماعی SOD:نمره۳۵ = T نشان می دهد فردی برون گرا است و از بودن در میهمانی ها و سایر فعالیت های گروهی را دوست دارد و از علایق گسترده ای برخوردار است.

مشکلات خانوادگی FAM:نمره۵۲ = T نشان دهنده عدم وجود مشکلات خانوادگی در آزمودنی است.

مشکلات مربوط به کار WAR:نمره ۵۵= T نشان دهنده عدم وجود مشکلات مربوط به کار در آزمودنی است.

شاخص های منفی درمان TRT:نمره ۶۴= T نشان دهنده این است که ازمودنی تا حدی نسبت به پزشکان و درمان بهداشت روانی نگرش منفی دارد.

۵- مقیاس های محتوایی مولفه ایی:

ترس تعمیم یافته FRS1: نمره ۷۴T= نشان می دهد که آزمودنی مضطرب و عصبی است در تصمیم گیری های خود راحت نیست و اعتماد به نفس پایینی دارد.

 

» فهرست مطالب:

 • ۱- مقیاس های اعتباری و بالینی
  •  1-1 مقیاس های اعتباری
  • ۲-۱ مقیاس های بالینی
 • ۲- خرده مقیاس های هریس- لینگوز
 • ۳- خرده مقیاس های درونگرایی اجتماعی
 • ۴- مقیاس های محتوایی
 • ۵- مقیاس های محتوایی مولفه ایی
 • ۶- مقیاس های تکمیلی

 

 • تعداد صفحات:  42 (دو نمونه گزارش کار به همراه جداول و نمودارها)
 • نوع فایل:    WORD
 • + فایل هدیه:  پرسشنامه ۳۷۰ سوالی MMPI و پرسشنامه ۵۶۶ سوالی MMPI
 • نمونه های اجرا شده، کلیه جداول و نمودارهای Validity and K Corrected Clinical Scales و VALIDITY & CLINICAL SCALES و Harris-Lingoes and Social Introversion Subscales و … را دارد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: