دانلود نمونه انجام شده آزمون cat – نمونه تفسیر ازمون cat

دانلود نمونه انجام شده آزمون cat – نمونه تفسیر ازمون cat

دانلود نمونه انجام شده آزمون cat – نمونه تفسیر ازمون cat

روش محاسبه:

۱- نمرات داده شده را باهم جمع کنید . ( مجموع از ۵۱ بیشتر تجاوز نمی کند)

۲- با استفاده از جدول مخصوص ( جدول شماره ۱) نمره خام ، تبدیل به سن عقلی می شود . از رابطه زیر بهره هوشی کودک به دست می آید.

۳- اگر نمره خام آزمونی بر فرض مثال ۴۰ باشد در جدول تبدیل نمرات ، ( جدول شماره ۱ ) نمره خام را پیدا کرده و سن عقلی کودک را که ۱۳ می باشد، استخراج می کنیم. ( این نمره سن عقلی کودک است) سپس ۱۳ ( که سن عقلی کودک است) را در عدد ۱۲ ( ماه) ضرب می کنیم. ( هر سال ۱۲ ماه دارد)

سپس سن تقویمی آزمونی را محاسبه می کنیم . اگر آزمودنی به عنوان مثال ۱۰ سال و ۳ ماه داشته باشد ۱۰ را ضربدر ۱۲( هر سال ۱۲ ماه دارد) بعلاوه ۳ ( ماه) می کنیم نمره بدست آمده سن تقویمی کودک می باشد. حاصلضرب صورت و مخرج را بر هم تقسیم کرده وضربدر ۱۰۰ کرده و بهره هوشی آزمودنی بدست می آید.

  • شامل: نمونه اجرا شده آزمون گودیناف و فرم خام + فایل توضیحات آزمون
  • تعداد صفحات: ۶ + ۷
  • نوع فایل: PDF (نمونه اجرا شده و فرم خام)  + WORD (توضیحات آزمون)

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: