دانلود نمونه تست رورشاخ – نمونه تفسیر رورشاخ – دانلود نمونه اجرا شده تست رورشاخ (نمونه دوم)

دانلود نمونه تست رورشاخ – نمونه تفسیر رورشاخ – دانلود نمونه اجرا شده تست رورشاخ (نمونه دوم)

دانلود نمونه تست رورشاخ – نمونه تفسیر رورشاخ – دانلود نمونه اجرا شده تست رورشاخ (نمونه دوم)

تعداد بالای پاسخ های W منعکس کننده توانایی خوب در ترکیب کردن، انتزاع، بررسی عمیق و تمامیت بخشیدن می باشد. از آن جا که او قادر است با شیوه ای منطقی جزئیات لکه ها را برای تشکیل کلیتی بامعنی مرتبط سازد احتمالا از خلاقیت و هوش بالایی برخوردار می باشد. تعداد بالای پاسخها  (R=39) ، تعداد کم پاسخهای رایج (P=9) و استفاده فرد از فضاهای سفید برای ارائه پاسخ، می تواند گواه بر این خلاقیت و هوش بالا باشد.

تعیین کننده ها

میزان بالای پاسخهای F نشان دهنده توانایی آزمودنی در کنترل و به تعویق انداختن عواطف می باشد. به طوری که وی قادر است عاطفه مربوط به تعارض را به طور موقت به تاخیر بیندازد. تعداد کم حرکت انسانی و یا حیوانی نیز خودانگیختگی کم ، عدم هم حسی ، انعطاف ناپذیری  و وجود مشکلات ارتباطی را نشان می دهد .

بررسی سایر مقیاسها هم به نتایج مشابهی می انجامد . به طوری که تعداد پایین پاسخهای رنگ ( C و CF وFC ) نشان دهنده فردی است که سعی دارد  تظاهرات هیجانی خود را سرکوب کند. این فقر هیجانی آزمودنی با فقدان پاسخهای T مورد تایید قرار می گیرد. فقدان این نوع پاسخ نشان می دهد که شخص از جستجوی روابط هیجانی با معنا دست برداشته و به نوعی درون نگری پرداخته است . تعداد بالای پاسخ ها و وجود دو پاسخ FV  نشان گر این توانایی درون نگری است.

 

» فهرست مطالب:

 • جدول پاسخ های آزمون رورشاخ
 • تاریخچه شخصی
 • خلاصه ساختاری:
  • بخش اصلی
  • بخش اندیشه پردازی
  •  بخش عاطفی
  • بخش میانجی گری
  • بخش پردازش
  • بخش میان فردی
  • بخش ادراک خویشتن
 • تحلیل ساختاری:
  • محل ادراک
  • تعیین کننده ها
  • محتوای پاسخ ها
 • نسبت ها، درصد ها و اشتقاق ها:
  • بخش اصلی
  • بخش اندیشه ورزی
  • بخش عاطفی
  • بخش میانجی
  • بخش پردازش
  • بخش میان فردی
  • بخش ادراک خویشتن
 • خلاصه و نتیجه گیری

 

 • تعداد صفحات: ۱۴
 • نوع فایل:  WORD
 • + فایل هدیه:  کارت های رورشاخ  (10 کارت) و راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ  (55 صفحه)

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: