دانلود نمونه تست نئو انجام شده – یک نمونه تفسیر تست نئو (نمونه دوم)

دانلود نمونه تست نئو انجام شده – یک نمونه تفسیر تست نئو (نمونه دوم)

دانلود نمونه تست نئو انجام شده – یک نمونه تفسیر تست نئو (نمونه دوم)

عصبیت: این فرد این توانایی را در خویش می بیند که در رویارویی با موقعیت های بغرنج خود را کنترل کند. وی به راحتی می تواند در برابر هوس ها و کشش های خود مقاومت کند، چون ظرفیت بالایی از تحمل را دارد. این فرد در موقعیت های بین فردی عادی عمل می کند و در جمع های بزرگ در حد متوسط اضطراب را تجربه می کند. وی احساس گناه، غم، نومیدی و تنهایی را در حد معمول تجربه می کند. احساس خشم به صورت نهفته و یا آشکار در این فرد در حد متوسط قرار دارد و این مطلب با بالا بودن عامل توافق تناسب دارد. اضطراب و نگرانی نیز در مورد این فرد در حد متوسط قرار دارد.

برون گرایی: این فرد از بودن با دیگران لذت می برد و در هنگام بودن در جمع احساس شادمانی می کند. وی فردی صمیمی و با محبت است که ارتباط دوستانه ای با دیگران دارد. صادقانه دیگران را دوست دارد وبه آسانی با دیگران مراوده و رفاقت می کند. وی فردی مسلط، با تحکم و از نظر اجتماعی پیشرو و پیشگام به شمار می رود. بدون تردید حرفش را می زند و اغلب در گروه نقش رهبری را به عهده می- گیرد. این فرد معمولاً دارای آهنگ سریع در حرکت ها است. پرانرژی بوده و همیشه مشغول فعالیت است. نیز زندگی پر تحرکی دارد. وی از نظر هیجان خواهی در حد متوسط می باشد. فردی شلوغ و پرسر و صدایی نمی باشد.

» فهرست مطالب:

 • مشخصات ازمودنی
 • معاینه وضعیت روانی
 • تشخیص پنج محوری DSM-IV-TR
  • ۱-کنترل اعتبار
  • ۲-محاسبه نمرات
  • ۳-توصیف کلی شخصیت
  • ۴-تفسیر جزئیات بر مبنای مقیاس های N، E، O، A، C
  • ۵-همبسته های شخصیتی
  • ۶-فرضیه های بالینی
  • ۷-ثبات پروفایل
  • ۸-سبک های شخصیتی

 

 • تعداد صفحات: ۱۳
 • نوع فایل:  WORD
 • + فایل هدیه: پرسشنامه ۲۴۰ سوالی نئو

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: