دانلود نمونه تست نئو – نمونه تفسیر تست نئو – نمونه تفسیر آزمون نئو ۲۴۰ سوالی (نمونه اول)

دانلود نمونه تست نئو – نمونه تفسیر تست نئو – نمونه تفسیر آزمون نئو ۲۴۰ سوالی (نمونه اول)

دانلود نمونه تست نئو – نمونه تفسیر تست نئو – نمونه تفسیر آزمون نئو ۲۴۰ سوالی (نمونه اول)

این فرد دارای درجۀ بسیار بالایی از بی ثباتی هیجانی نیز است. داشتن احساسات منفی همچون ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، احساس کلافگی دائمی و فراگیر مبنای مقیاس عصبیت(N) را تشکیل می دهند، در هر صورت N در برگیرندۀ عناصری بیش از آسیب پذیری به ناخوش احوالی روان شناختی است. فرد دارای نمره خیلی بالا در N، به احتمال بیشتری دارای باورهای غیرمنطقی است و قدرت کمتری در کنترل تکانه ها دارد و درجه های انطباق ضعیف تری با دیگران و شرایط فشار روانی را نشان می دهد. همچنین فرد دارای نمره خیلی بالا در این شاخص ممکن است در معرض خطر ابتلا به برخی از اختلالات روانی باشد.

آزمودنی موردنظر در شاخص برون گرایی نمره پایینی گرفته است. برون گراها افرادی اجتماعی هستند. افزون بر دوستدار دیگر بودن و تمایل به شرکت در اجتماعات و میهمانی ها، این افراد در عمل قاطع، فعال و حراف یا اهل گفتگو هستند. این افراد هیجان و تحرک را دوست دارند و برآنند که به موفقیت در آینده امیدوار باشند.

نمره فرد در مقیاس توافق پایین می باشد که نشان می دهد فردی بدگمان و مظنون به دوستی بوده و نگرش مثبتی به ماهیت انسان ندارد. از دیگر ویژگی های این افراد وادار کردن دیگران برای انجام کارها طبق خواسته خود می باشند و نیاز های خود را مقدم بر نیاز های یگران می دانند. وی آماده برای رقابت با دیگران برای نظرات خود می باشد. این افراد بیشتر عمل گرا هستند.

نمره فرد در مقیاس بازبودن خیلی بالا می باشد که با ویژگی های همچون : فردی که رویاپردازی را وقت تلف کردن دانسته و دارای تصورات محدودی است. او همانند بیشتر افراد به زیبایی، موسیقی، هنر ، شعر، و طبیعت اهمیت می دهد و واکنش های احساسی و هیجانی او دارای تنوع و شدتی در حد متوسط است. وی از فعالیت های جدید و متنوع لذت می برد و نیاز شدیدی به تنوع در زندگی دارد. او دارای درجه های بسیار بالایی از کنجکاوی های ذهنی است و در باورهای اخلاقی، سیاسی و اجتماعی خود میانه روست.

سرانجام اینکه نمره های این فرد در شاخص وجدانی بودن، پایین است. مردان دارای نمرۀ در این دامنه، در حد کمی از نیاز برای موفقیت قرار داشته و می توانند برای استفاده از تفریحات، کارهای خود را کنار بگذارند. و آنها در حد پایینی دارای برنامه و سازماندهی رفتار خود هستند و در کارها قابل اعتماد نبوده و دارای درجه های پایینی از نظم درونی و پیگیری کارها هستند.

 

» فهرست مطالب:

 • مشخصات ازمودنی
 • معاینه وضعیت روانی
 • تشخیص پنج محوری DSM-IV-TR
 • آزمون NEO:
  • ۱-عبارت های بدون پاسخ
  • ۲-کنترل اعتبار
  • ۳-محاسبه نمرات مقیاس ها و شاخص ها
  • ۴-توصیف کلی شخصیت بر مبنای عوامل ۵ گانه
  • ۵-تفسیر تفصیلی
  • ۶-همبسته های شخصیتی
  • ۷-فرضیه های بالینی و دلالت های درمانی
  • ۸-ثبات پروفایل
  • ۹-گراف های سبک شخصیتی

 

 • تعداد صفحات: ۱۳
 • نوع فایل:  WORD
 • + فایل هدیه: پرسشنامه ۲۴۰ سوالی نئو

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: