دانلود نمونه تفسیر mmpi – نمونه تست mmpi – نمونه تفسیر آزمون mmpi (نمونه اول)

دانلود نمونه تفسیر mmpi – نمونه تست mmpi – نمونه تفسیر آزمون mmpi (نمونه اول)

دانلود نمونه تفسیر mmpi – نمونه تست mmpi – نمونه تفسیر آزمون mmpi (نمونه اول)

مقیاس های بالینی :

مقیاس۱(Hs) : نمره  35=T نشان دهنده فقدان شکوه های بدنی و نبود نگرانی های وابسته به سلامت است.

مقیاس۲ (D): نمره  81=T با در نظر گرفتن شرح حال آزمودنی حاکی از علایم ذیل است:

آزمودنی احساس ناخشنودی و ملال می کند، نسبت به آینده بسیار بدبین و ناامید است، بی بنیگی نشان می دهد، از صحبت کردن امتناع می ورزد و کندی روانی حرکتی دارد، تمرکز ضعیف است، احساس می کند که در تحصیل شکست خورده است، انگیزه پیشرفت قوی ندارد، درونگرا، گوشه گیر و منزوی است، فردی تحریک پذیر و زود رنج است، و صحبت از اقدام به خودکشی می کند.

مقیاس۳ (Hy): نمره ۵۴ =T نشان می دهد که آزمودنی فردی خودشیفته و خود رای و خودمحور است و از نظر روانشناختی خام و کودک صفت است و خصومت و تنفر خود را به طور مستقیم نشان نمی دهد.

مقیاس ۴ (Pd): نمره  63=T  نشان می دهد که آزمودنی روابط جنجالی و پرآشوبی با خانواده دارد، مشکلات زناشویی دارند و فردی خودشیفته، خودرای است.

مقیاس۵(Mf) : نمره  67=T نشان می دهد که آزمودنی بیشتر گرایش دارد که فعالیت هایی که به طور کلیشه ای مردانه است تا زنانه شرکت کند.

مقیاس۶(Pa) : نمره  59=T نشان می دهد که آزمودنی استعداد و زمینه پارانویید شدن را دارد، حساسیت زیادی دارد و نسبت به نظر دیگران خیلی حساس است، دلیل تراشی می کند و به خاطر مشکلات خود دیگران را سرزنش می کند، بدگمان و مقاوم است، خصومت و تنفر دارد و اهل بحث و جدل است، و دوست ندارد درباره مشکلات هیجانی خود صحبت کند.

 

» فهرست مطالب:

 • ۱- مقیاس های اعتباری و بالینی
  • ۱-۱ مقیاس های اعتباری
  • ۲-۱ مقیاس های بالینی
 • ۲- خرده مقیاس های هریس- لینگوز
 • ۳- خرده مقیاس های درونگرایی اجتماعی
 • ۴- مقیاس های محتوایی
 • ۵- مقیاس های محتوایی مولفه ایی
 • ۶- مقیاس های تکمیلی

 

 • تعداد صفحات:  22
 • نوع فایل:    WORD
 • + فایل هدیه:  پرسشنامه ۳۷۰ سوالی MMPI و پرسشنامه ۵۶۶ سوالی MMPI
 •  نمونه اجرا شده کلیه جداول Validity and K Corrected Clinical Scales و VALIDITY & CLINICAL SCALES و Harris-Lingoes and Social Introversion Subscales و … را دارد.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: