دانلود پاسخنامه پرسش های کتاب آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

دانلود پاسخنامه پرسش های کتاب آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

دانلود پاسخنامه پرسش های کتاب آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

اخلاق کاربردی (Applied Ethics) نام رشته ای نوپا در مجامع علمی غرب است که محدوده فعالیت خود را حوزه های خاصی از زندگی فردی و اجتماعی انسان قرار داده است و با تطبیق استدلالها، اصول و ارزشها، در حوزه های رفتارهای اخلاقی، به ارزش گذاری آنها می پردازد. آیین زندگی از عناوین نوظهور در درس معارف اسلامی دانشگاه هاست و برای تأمین متن درسی به ارزش ۲ واحد به نگارش درآمده است.
نویسنده کتاب آیین زندگی به مهمترین مسائل و موضوعات اخلاقی کاربردی در حیطه دانشجویی و اجتماعی پرداخته است. وی پس از ارائه مباحثی درباره معناشناسی و جایگاه اخلاق کاربردی، مباحثی همچون اخلاق دانشجویی، اخلاق پژوهشی، اخلاق نقد، اخلاق معاشرت، اخلاق معیشت، اخلاق جنسی، اخلاق سیاست و اخلاق گفتگو را مطرح کرده است.

کتاب آیین زندگی(اخلاق کاربردی) از جمله کتاب های درسی دانش پژوهان رشته های علوم تربیتی است که در هشت فصل نگاشته شده و به اخلاق دانش اندوزی، اخلاق پژوهش، اخلاق نقد، اخلاق معیشت، اخلاق معاشرت، اخلاق جنسی، اخلاق سیاست و اخلاق مناظره و گفتگوی علمی پرداخته است. در این کتاب در پایان هر مبحث پرسش هایی مطرح شده است که دانستن پاسخ این پرسش ها می تواند در آزمون ها و ارزیابی ها به دانش پژوهان کمک نماید.

در این جزوه به پرسش های پایان هر فصل پاسخ داده شده است.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: