دانلود پاورپوینت بیان ژن

دانلود پاورپوینت بیان ژن

دانلود پاورپوینت بیان ژن

اسیدهای نوکلئیک(DNA-RNA) ← مولکول های وراثتی ذخیره اطلاعات وراثتی و انتقال آن ها از نسلی به نسل دیگر

اطلاعات وراثتی ← اطلاعاتی پیرامون ساختار و عملکرد موجود زنده

ژنوم ← همانند یک کتابخانه مجموع عناصر وراثتی یک موجود زنده دارای مولکول های بزرگ DNA یعنی کروموزوم

کروموزوم ← همانند کتابهای کتابخانه دارای ژن های بسیار

ژن ←  همانند صفحات یک جلد کتاب قطعه ای از DNA که بخش کاملی از اطلاعات وراثتی مثل اطلاعات مربوط به توالی قرارگیری اسیدهای آمینه و از روی آن RNA ساخته می شود

اطلاعات مربوط به قرارگیری اسیدآمینه ← همانند یک کلمه

دزوکسی ریبونوکلئوتیدها ← همانند حروف آن کلمه

فایل حاضر حاوی اطلاعاتی جامع و کامل از ابتدایی ترین مفاهیم بحث بیان ژن از جمله بازهای آلی و انواع آن، نوکلئوتیدها و نوکلئوزوم و دی ان ای و انواع آن، ژن و کروموزوم و همچنین بحث اصلی فایل یعنی بیان ژن و مراحل سه گانه ی آن به تفصیل و با نگاهی مقایسه ای و قابل فهم پرداخته و در انتها نیز به روش های آزمایشگاهی کمی و نیمه کمی اندازه گیری بیان ژن اشاره ای کامل شده است.

تگ(برچسب): , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: