دانلود پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی کلاس ششم ابتدایی

دانلود پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی کلاس ششم ابتدایی

دانلود پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی کلاس ششم ابتدایی

ما بخش عمدهای از غذای خود را از راه کشاورزی به دست میآوریم. کشاورزی سه مرحله ی عمده دارد: کاشت، داشت و برداشت. آیا میتوانید بگویید منظور از هر مرحله چیست؟

فرض کنید شما و گروهی از دوستانتان تصمیم گرفته اید یک محصول کشاورزی تولید کنید. کتاب را ببندید و همفکری کنید به چه چیزهایی نیاز دارید؟ آنها را روی یک کاغذ بنویسید و در کلاس بخوانید.

 

چه عواملی در کشاورزی مؤثرند:

 1. عوامل طبیعی
  1. خاک
   همه زمینها قابل کشت نیستند. بخشی از کشور ما را کوه های بلند و مرتفع پوشانده است. زمین های پرشیب و سنگلاخ برای کشاورزی مناسب نیستند. خاک های آهکی یا نمکی در نواحی خشک، استعداد کشاورزی ندارند.
  2. آب و هوا
   هر محصول با یک نوع شرایط آب و هوایی سازگاری دارد. درخت خرما در مناطق گرمسیری رشد میکند. سیب زمینی گیاهی سردسیری است. برنج به آب وهوای معتدل و مرطوب نیاز دارد.
  3. آب
   آب مورد نیاز کشاورزی از آب باران و رودها تأمین میشود. در بعضی نواحی هم آبهای زیرزمینی را از راه کندن چاه یا قنات به مزرعه ی کشاورزی هدایت میکنند. کشورهای کم باران جهان بخش وسیعی از کشور ما در منطقه ی خشک و نیمه خشک قرار دارد. کشور ما جزء متوسط بارندگی جهان حدود ۸۰۰ میلیمتر است(متوسط بارندگی سالانه ی ایران حدود ۲۶۰ میلیمتر است)
 2. عوامل انسانی

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: