دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی

دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی

دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی

برای برگزاری یک دوره مسابقه ورزشی نیاز به برنامه ریزی  دقیق و زمان کافی است. در برگزاری هر دوره مسابقات ورز شی باتوجه به رشته ورزشی ، روش برگزاری ، امکانات و تجهیزات ، منابع انسانی و مالی و تعداد شرکت  کنندگان می توان سازمان خاص و مورد نیاز را طراحی کرد.

 

» فهرست مطالب:

 • نحوه برگزاری یک دوره مسابقه
 • کارهای قبل و بعد از تقاضای میزبانی یک دوره مسابقه
 • وظایف کمیته فنی
 • وظایف کمیته تدارکات و پیشتیبانی
 • وظایف کمیته داوری
 • وظایف کمیته پذیرش و ثبت نام
 • وظایف کمیته اسکان
 • وظایف کمیته پزشکی
 • وظایف کمیته بهداشت
 • وظایف کمیته روابط عمومی و تبلیغات
 • وظایف کمیته مراسم و تشریفات
 • وظایف کمیته انتظامات
 • وظایف کمیته حمل و نقل
 • وظایف کمیته انضباطی
 • وظایف کمیته امور مالی
 • وظایف کمیته نظارت و ارزشیابی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: