دانلود پاورپوینت روش های نوین در جهت ایجاد تندرستی و سلامت

دانلود پاورپوینت روش های نوین در جهت ایجاد تندرستی و سلامت

دانلود پاورپوینت روش های نوین در جهت ایجاد تندرستی و سلامت

تندرستی اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سلامت همگانی و عمومی در جامعه همپای سایر ابعاد روانی، معنوی و… نقش بارزی در توسعه پایدار جامعه در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را به همراه خواهد . مفهوم تندرستی اجتماعی کمتر از سلامت روانی و فیزیکی شناخته شده است و در عین حال به همراه سلامت روانی و فیزیکی یکی از سه پایه بسیاری از تعاریف سلامت را تشکیل میدهد.

تندرستی اجتماعی بر ابعادی از سلامت تأثیر دارد که به ارتباط فرد با دیگران در جامعه اشاره دارد . از دیگر موارد مهم سلامتی افراد، سلامت روان است. آموزش مهارتهای زندگی فرد را قادر میسازد تا دانش، ارزشها و نگرشهای خود را به تواناییهای بالفعل تبدیل کند؛ بدین معنا که فرد بداند چه کاری را چگونه انجام دهد. مهارتهای زندگی منجر به ایجاد انگیزه و افزایش اعتماد به نفس میشود و بر احساس فرد از خود و نیز دیگران از وی مؤثر بوده باعث ایجاد رفتارهای مثبت و سازگارانه میگردد و برای فرد احساس کارآمدی و توانمندی و شادکامی و در نهایت افزایش سلامت عمومی و اجتماعی میگردد.

 

  • پاورپوینت ۲۶ صفحه
  • قابل ویرایش 
  • مناسب برای ارائه درس تربیت بدنی و ورزش 
  • دارای عکس

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: