دانلود پاورپوینت عملیات روانی

دانلود پاورپوینت عملیات روانی

دانلود پاورپوینت عملیات روانی

جنگ روانی در آیین‌نامه یاد شده اینگونه تعریف شده است: «جنگ روانی استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و دیگر اعمالی است که منظور اصلی آن تأثیرگذاری بر عقاید، احساسات، تمایلات و رفتار دشمن، گروه بی طرف و یا گروه دوست است به نحوی که پشتیبانی برای برآوردن مقاصد و اهداف ملی باشد».

 

» فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • ابزارهای جنگ روانی
  • انواع جنگ روانی
  • جنگ روانی استراتژیک
  • جنگ روانی تاکتیکی
  • جنگ روانی تحکیمی
  • عوامل مؤثر بر موفقیت جنگ روانی
  • مزایای جنگ روانی نسبت به جنگ نظامی
  • اهداف جنگ روانی
  • تاکتیک‌های جنگ روانی

 

 

 

 

 

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: