دانلود پاورپوینت مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم

دانلود پاورپوینت مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم

دانلود پاورپوینت مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم

به موازات تحوﻻت و پیشرفت های اقتصادی جهان در سده های اخیر، جرایم اقتصادی نیز به فهرست جرایم پیشین افزوده شده است. پولشویی  و تأمین  مالی تروریسم از جمله مهمترین این جرایم است که جامعه بین المللی، با درک تهدیدهای پیشرو، اقدامات بسیار ی را برای الزام به مبارزه و پیشگیری از آ نها در پیش گرفته  است.
بسیاری از جنایات سازمان یافته  با هدف کسب درآمد و پول صورت می گیرد و در این میان خیل عظیمی از مجرمان ، جرم را در قبال دریافت پول نقد انجام می دهند. این جرم می تواند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کاﻻ، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و … باشد. با افزایش درآمد ناشی از این فعالیت ها، نگهداری، ذخیره، انتقال، استفاده و مدیریت این مقدار پول، بزرگترین دغدغه فرد مجرم خواهد بود.
با به دست آمدن مقادیر زیاد پول برای مجرمان  این مسئله برای آنها حائز اهمیت می شود که چگونه بدون ایجاد  جلب توجه مراجع ذیصلاح ، درآمدهای حاصله را قانونی جلوه داده و از آن استفاده نمایند. برای انجام   این کار از فرآیندی به نام پولشویی  استفاده می شود که در آن با کشیدن پوشش قانونی بر روی درآمدهایی که منشأ غیر قانونی دارند، پول نامشروع و غیر قانونی به پول مشروع و قانونی تبدیل و خطر به دام افتادن مجرمان  به دست مراجع ذیربط کاهش می یابد.

 

» ﻓﻬرست مطالب:

 • مقدمه
 • مفهوم و تعریف کلی پولشویی
 • پولشویی از منظر بین المللی
 • پولشویی از نگاه فرآیندی
 • پولشویی در پوسته ی قانونی
 • پولشویی و اقتصاد
 • پولشویی از نگاه قانون
 • تاریخچه ی پولشویی
 • پولشویی در ادبیات قضایی
 • درآمدهای نامشروع از نگاه FATF
 • انواع پول
 • انواع پولشویی
 • اهداف پولشویی
 • مراحل پولشویی
 • مشاغل در معرض سوءاستفاده پولشویان
 • آثار و تبعات منفی جرم پولشویی
 • آشنایی با شماری از سازمانها و پیمان نامه های بین المللی ضد پولشویی  و تأمین مالی
 • توصیه های چهل گانه ی گروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی. (FATF)
 • اقدامات ایران در زمینه ی مبارزه با پولشویی
 • شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی  و تأمین مالی ترویسم
 • آشنایی با مرکز اطلاعات  مالی
 • مبارزه با تأمین مالی تروریسم
 • شاخص های بین المللی ضد پول‌شویی و رتبه‌بندی کشورها

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: