دانلود پاورپوینت مدیریت و استراتژیک

دانلود پاورپوینت مدیریت و استراتژیک

دانلود پاورپوینت مدیریت و استراتژیک

مدیریت استراتژیک، برنامه ای هماهنگ، جامع و پیوسته است که استعدادهای ممتاز سازمان را با محیط ارتباط می دهد و منظور از آن تحقق هدفهای سازمان در چار چوب اجرای صحیح مدیریت است. اولین قدم در تدوین مدیریت استراتژیک در سالهای آخر دهه پنجاه برداشته شد. مدیران روشی ابداع کردند که برای کجایی و چرایی حرکت موسسه خود در آینده تصمیم گیری کنند قسمت تحلیلی این روش را طراحی استراتژیک نامیده و فرایند طراحی گروهی آن را برنامه ریزی استراتژیک خوانده اند.
قدم دوم در سالهای هفتاد برداشته شد، زمانی که مدیران کشف کردند که با هر تغییر گسسته در استراتژی موسسه، شکل گیری درون سازمانی موسسه نیز بایستی دگرگون می شد. این فرآیند برنامه ریزی توانمندی نامگذاری شد.
 قدم سوم در سالهای آخر دهه هفتاد, واکنش نسبت به نظرات روزافزون تغییرات ناگهانی در محیط برداشته شد. برای موجهه شدن با این تغییرات موسسات بازرگانی شروع به استفاده از فن واکنش استراتژیک در زمان واقعی کردند، و آن را مدیریت مسئله نامیدند.

 

  • سلسله مختلف
  • چگونه تعریف ان
  • اولین پیشنهاد
  • نظریه های مختلف 
  • مدل برنامه ریزی
  • استراتژیک رایت
  • مدل برنامه ریزی پیگلز و رولز
  • مدل استراتژیک مینز برگ 

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: