دانلود پروپوزال اقامتگاه بومگردی در جزیره هرمز با رویکرد انعطاف پذیری

دانلود پروپوزال اقامتگاه بومگردی در جزیره هرمز با رویکرد انعطاف پذیری

دانلود پروپوزال اقامتگاه بومگردی در جزیره هرمز با رویکرد انعطاف پذیری

در این طرح ایجاد اقامتگاه بوم گردی در منطقه جنوب و جزیره هرمز با رویکردی منعطف برای تعامل با سایت و اقلیم و هماهنگی با شرایط فیزیکی و ژئومورفولوژی بستر به منظور افزایش کارایی و ماندگاری بستر ساختمانی در یکی از مناطق خلیج فارس.. یکی از الگوهای فضاهای گردشگری در عصر حاضر گردشگری مبتنی بر اکوتوریسم یا طبیعت گردی است. این الگوی فضایی شامل رویکرد گردشگران به محیط طبیعی با انگیزه های متفاوتی است که گردشگر هنگام سفر به محیط طبیعی در ذهن دارد گستره فضایی این الگو، محیط طبیعی است، مثلاً ساحل، جنگ، کوه، صحرا، غار و ….

یکی از مهم‌ترین مکان‌ها برای توسعه اقتصادی این صنعت در و رشد اقتصادی ملی است که از نظر کلی اقتصادی گردشگری فرهنگی و تاریخی است: آثار تاریخی و توجه به این که آثار باستانی و جاذبه های فرهنگی عامل درآمدزایی برای آنها به شمار می آید و غرور ملی را در افراد محلی پیدا کرده اند، در حفظ و مرمت آن می کوشند و آنها را به صورت پاسداران این منابع در می آورند. توسعه صنایع دستی و محلی و فعال شدن صنایع قدیمی و فراموش شده موجب پویایی صنایع محلی خواهد شد صنایع دستی را می سازد یکی از عوامل جذاب برای گردشگران هستند که معرف فرهنگ آن منطقه است.

گردشگری صنعتی خدمتی است که در مقایسه با سایر بخش ها به تعداد زیادی نیروی انسانی نیاز دارد. به عبارت دیگر گردشگری صنعتی اشتغال زا و یکی از راه های موثر برای رفع بیکاری است. صنعت گردشگری درآمدزایی از گردشگری باعث جذب مسافران می شود و این امر به نوبه خود باعث ایجاد درآمد، گردش پول و رونق اقتصادی بیشتر در منطقه می شود.

  • این پژوهش جز پژوهش هایی با اهداف کاربری است که موجب توسعه‌ی گردشگری در محیط می‌شود و از منظر ماهیت یک تحقیق کیفی است که در آن از نرم افزار های شبیه سازی استفاده می‌شود.
  • روش گردآوری اطلاعات به روش توصیفی است و برای اعتبار سنجی داده ها از نرم افزار شبیه سازی استفاده و در صورت لزوم از مطالعات میدانی استفاده می‌شود.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: