دانلود پروپوزال بررسی تاثیر سیستم های انفورماتیک در عملکرد شرکت تعمیرات انتقال

دانلود پروپوزال بررسی تاثیر سیستم های انفورماتیک در عملکرد شرکت تعمیرات انتقال

دانلود پروپوزال بررسی تاثیر سیستم های انفورماتیک در عملکرد شرکت تعمیرات انتقال

پروپوزال یا طرح تحقیق، پیش نویس پ‍ژوهشی است که شما می بایست برای اخذ مدرک تحصیلی خود انجام دهید. در پروپوزال، شما به معرفی موضوعی که برای پایان نامه خود انتخاب کرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذکر پ‍‍ژوهش هایی که در گذشته در این باره صورت گرفته، و نتایجی که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی که در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذکر می کنید.

 بررسی منابع علمی یکی از بخش هایی است که در هنگام تکمیل پروپوزال بسیار اهمیت دارد و در صورت تصویب پروپوزال شما نیز تصویب خواهد شد. مطالعات و کارهای قبلی انجام شده و مرتبط با این مطالعه چه به صورت نظری وچه به صورت طراحی در داخل یا خارج کشور. پژوهشگر در این قسمت، ضمن اشاره به مطالعات و کارهای قبلی، به ارزیابی آنها می پردازد وتفاوتها و شباهتهای میان تحقیق خود را با تحقیقات قبلی بیان می کند ( در بعضی موارد سابقه تحقیقاتی مفصل نیست می توان از سوابق نظری یا مطالب مرتبطی که در کتابها یا مقالات وجود دارد برای ساختن یک چهارچوب ادراکی استفاده کرد)

 

» فهرست مطالب:

 • فصل اول: کلیات تحقیق                                         
  • مقدمه
  • الف ـ تبیین موضوع تحقیق
  • ب ـ اهمیت موضوع
  • ج ـ اهداف
  • د ـ سئوالات اصلی (اساسی)
  • هـ ـ تاریخچه کوتاه
  • و ـ متدلوژی تحقیق
  • ز ـ تعریف عملیاتی واژه‌ها
  • ح ـ مباحث فصول آینده
 • فصل سوم: روش تحقیق
  • مقدمه
  • روش تحقیق                                           
   • الف ـ بررسی‌های موردی
   • ب ـ بررسی‌های آزمایشگاهی
   • ج ـ منابع دست دوم
   • د ـ روش تحقیق از راه بررسی یا پیمایش
  • ۲- تحلیل عملی روش
  • ۳- مدل تئوری و متغیرهای مورد آزمون
  • ۴- متغیرهای سئوالات فرعی
  • ۵- معیارهای سئوالات فرعی
  • ۶- جامعه آماری و روش جمع‌آوری اطلاعات
  • ۷- جامعه نمونه و پایایی و روایی پرسشنامه
  • خلاصه
 • منابع
  • الف ـ منابع فارسی
  • ب ـ منابع انگلیسی

 

 شاید مهمترین مسئله برای محقق در انتخاب موضوع تحقیقی که در پیش رو دارید، مشکلات عدیده‌ای است که مدیریت سازمان‌ها در کشور ما با آن مواجه هستند. مسائل مدیریتی در کشورما و برهه زمانی عصر حاضر از ویژگیهای خاص برخوردار است، از یک سو مشکلات ریشه در فرهنگ و عوامل محیطی و اجتماعی ما دارند که گاهی از قدمت چندین ده سال و حتی قرن‌ها قبل برخوردارند و از سوی دیگر ابزار آلات موجود و راهکارهای حل مسائل از ورای مرزهای ما و از سرزمین، فرهنگ و محیط اجتماعی دیگری آمده است که نه تنها از بعد مکان با ما هزاران کیلومتر فاصله دارد، بلکه از حیث پیشرفتهای تکنولوژی نیز اختلافی برابر ده‌ها و بلکه در پاره‌ای از موارد صد ساله با ما دارد.

حال این نوش‌داروی غریب چگونه می‌تواند برای شفای این موجود قریب به کارآید؟ چالش عمده‌ای است که مدیریت درکشور ما با آن روبرو است. در این میدان هر کس به بضاعت خود وارد شده است و راهکاری ارائه نموده است و لیکن ادعای آنکه برای تمامی اینگونه مسائل راهی یکسان و همگانی وجود دارد، تنها سخنی بیش نیست و به همین دلیل بسیاری از مسائل در سازمان‌ها و شرکت‌های ما در انتظار پاسخ مناسب باقی مانده است و بر مدیران و محققان و علی‌الخصوص مدیران محقق فرض است که به دنبال راهکاری مطلوب برای این موارد باشند.

 لذا در این تحقیق سعی بر آن بوده تا در یکی از شرکت‌های خدماتی که رسالت مهم نگهداری و تعمیرات انتقال نیرو را بعهده دارد و از ابزار نوین «تکنولوژی اطلاعات» بهره‌گیری نموده است، نتایج این کاربرد را بررسی نمائیم. بدیهی است با توجه به اینکه بر اساس نظر کاربران نتایج این تحقیق، بدست آمده است در بکارگیری آن برای شرکت‌های دیگر لازم است این موضوع مد نظر قرار بگیرد.

هر تحقیقی نیاز دارد تا در یک چهارچوب نظری شکل بگیرد تا بتوان بر اساس آن تحقیق را شروع نموده و به انجام رساند. این چهارچوب نظری بستگی به ماهیت تحقیق، نوع داده‌ها، روشهای تحلیل مورد استفاده، اهداف تحقیق و انگیزه‌های انتخاب موضوع تحقیق دارد.

دراین تحقیق با توجه به موضوع آن که عبارت است از «بررسی تاثیر سیستم های انفورماتیک درعملکرد شرکت تعمیرات انتقال (اختربرق)» بدنبال آن هستیم که با تعریف مشخص و واضحی از مفاهیم موجود در موضوع تحقیق، یعنی «سیستمهای انفورماتیک» و«شرکت تعمیرات انتقال (اختربرق)» و نشان دادن اهمیت و حیطه عملکرد آنها، هر کدام را به متغیرهای مورد نظر تبدیل نمائیم. امیدواری محقق آن می‌باشد که با بررسی نتایج بدست آمده از تحقیق بتوان ضمن بیان وضعیت موجود بصورت آشکار و تاثیر سیستم‌های انفورماتیک را در عملکرد شرکت تعمیرات انتقال (اختربرق) بدرستی مورد بررسی قرار دهیم.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: