دانلود پروژه ابزارهای پیشبرد فروش و وفاداری مشتریان – ارشد (مبانی نظری و پیشینه – فصل دوم)

دانلود پروژه ابزارهای پیشبرد فروش و وفاداری مشتریان – ارشد (مبانی نظری و پیشینه – فصل دوم)

دانلود پروژه ابزارهای پیشبرد فروش و وفاداری مشتریان – ارشد (مبانی نظری و پیشینه – فصل دوم)

نظریه ها و دیدگاه هایی که پیرامون پیشبرد فروش، رفتار خرید و بازاریابی وجود دارند نمی توانند نسخه ای جامع  و بی نقص جهت شناخت کامل موضوع باشند. با این وجود آگاهی از این دیدگاه ها، با تمام نقاط ضعف و قوتی  که دارند ما را در پیشبرد اهداف تحقیق و دستیابی به بینشی عمیق تر  پیرامون موضوع مورد بحث، یاری خواهند نمود. چرا که نظریه، نقطه حرکت برای پیگیری مسأله پژوهشی است و به همین دلیل کمک می کند تا چهارچوب تحقیق  فراهم آید. نظریه عوامل مهم را شناسایی کرده و راهنمایی برای  نظم بخشیدن و ایجاد ارتباط  درونی در جنبه های گوناگون پژوهش محسوب می شود.

 بعبارتی بهتر، علاوه بر فراهم آوردن نگرشی نظام مند از عوامل مورد بررسی، به خوبی شکاف ها، نقاط ضعف و عدم همسانی هایی را که بیانگر نیاز به پژوهش های دیگر است شناسایی می کند. همچنین گسترش نظریه، روشنگر تداوم پژوهش در پدیده های مورد بررسی است(خوی نژاد،۱۱۷:۱۳۸۵ ).

 

 لذا این فصل از پایان نامه  به سه بخش کلی ذیل  تقسیم می گردد.

  • در بخش اول مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق توضیح داده می شود.
  • در بخش دوم مبانی نظری تحقیق؛ بخصوص دیدگاه های مهم تر و مرتبط با موضوع بسط داده خواهد شد.
  • در بخش سوم نیز پیشینه تحقیق در ایران و جهان بررسی می گردد تا دیدی بهتر برای ورود به بحث اصلی فراهم شود.

تگ(برچسب): , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: