دانلود پروژه ارتباط بین کمیته ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و سطح ریسک شرکت ­های مالی

دانلود پروژه ارتباط بین کمیته ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و سطح ریسک شرکت ­های مالی

دانلود پروژه ارتباط بین کمیته ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و سطح ریسک شرکت ­های مالی

حاکمیت شرکتی مجموعه ­ای از نظام ­ها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از ساز و کارهای درون سازمانی و نیز ساز و کارهای برون­ سازمانی در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحد تجاری است. یکی از مهم­ترین محورهای استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در هر بنگاه اقتصادی، ایجاد و استقرار سیستم مدیریت ریسک است رعایت خط مشی­ ها، الزامات قانونی و قواعد کسب و کار از جنبه ­های مشترک مورد بررسی در هر دو نظام محسوب می گردد. نگرش به ریسک به عنوان آمیزهای از مخاطره و فرصت از یکطرف و نیز چند وجهی بودن آن از طرف دیگر (ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی، استراتژی، بازار، کسب و کار و غیره) مستلزم اتخاذ رویکرد جامع نسبت به مدیریت ریسک است. مدیریت ریسک از جمله مهمترین فعالیت نهادهای واسطه­ ای به خصوص شرکت­ های مالی می­باشد و تلاش ­های بسیاری در این شرکت ­ها جهت ارتقای شاخص ­های مدیریت ریسک انجام شده است. این شاخص­ ها از دید سهامداران شرکت­ ها نیز پوشیده نمانده و در ارزش گذاری سهام به این متغیرها توجه شده است (تاجمیر ریاحی، ۱۳۹۱). از این رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین کمیته ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و ریسک شرکت­های مالی فعال در بورس اوراق بهادار می­باشد.

 

  • بیان مسئله
    تئوری سازمان نشان می­دهد که ترجیحات ریسک­ های متنوعی وجود دارد که شامل سهامداران ریسک خنثی و سهام داران ریسک گریز می­باشند که این مساله پایش از طرف هیئت مدیره را الزامی می­سازد. متعاقبا، بدون صورت گرفتن پایش، مدیران ریسک گریز پروژه ­های پرسود را بدلیل ریسک نسبتا بالاتر رد می­کنند. اما سهامداران بدلیل بازگشت سرمایه بیشتر به این دسته پروژه ­ها علاقه ­مند هستند. ریسک پذیری بالای مدیریتی برای شرکت­ های غیر مالی مشکل ساز تلقی نمی شوند چرا که عدم موفقیت یک شرکت، پرتفولیوی متنوع یک سرمایه گذار را به هیچ نحوی تحت تاثیر قرار نمی دهد. عدم موفقیت یک شرکت مالی مهم احتمال شکست شرکت­ های مالی دیگر را بدلیل اثرات آبشاری افزایش می­دهد. متعاقبا، پایش ریسک پذیری بالا یک عمل بسیار مهم و حیاتی در  بخش مالی می­باشد. کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش هر دو مسئول نظارت و پایش فعالیت های مرتبط با ریسک می­باشند. بنابراین کمیته ریسک و یا پاداشی که ریسک پذیری بالا و احتمال عدم موفقیت شرکت مهم مالی را کاهش دهد باعث منتفع شدن سهامداران متنوع می شود. این پژوهش ارتباط بین کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و ریسک شرکت مالی را مورد بررسی قرار می داد. ما می­خواهیم نشان دهیم که خصوصیات اصلی کمیته ­ها (اندازه، ساختار و عملکرد) بازتاب کننده توانایی و انگیزه کمیته ­ها را در جهت افزایش ریسک پذیری را نشان می­دهد که همراستا با منافع سهامداران می باشد. پیش­بینی می شود که ارتباط مثبتی بین ریسک و ساختار کمیته مدریت ریسک و کمیته پاداش وجود دارد. انتظار داریم نتایج این پژوهش نشان دهد که خصوصیات کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش نقش مهمی در سطح ریسک شرکت دارا می­باشند. این پژوهش همچنین رابطه عملکرد شرکت و سطح ریسک را موقعی که اعضای هیئت مدیره در هر دو کمیته سمت دارند را نیز مورد بررسی قرار می­دهد. انتظار می­رود که رابطه مثبتی بین ریسک و عملکرد را در این حالت مشاهده کنیم. بنابراین با توجه به مطالب فوق، در این پژوهش تلاش می شود تا فاکتور­های مرتبط با پایش ریسک در شرکت­ های بخش مالی کشور مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد.

 

  • اهداف پژوهش
    این پژوهش ارتباط بین کمیته ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و سطح ریسک شرکت­ های مالی را مورد بررسی قرار می­دهد. ما می­خواهیم نشان دهیم که خصوصیات اصلی کمیته ­ها (اندازه، ساختار و عملکرد) بازتاب کننده توانایی و انگیزه کمیته ­ها را در جهت افزایش ریسک پذیری را نشان می­دهد که هم­راستا با منافع سهامداران می­باشد. پیش­بینی می شود که ارتباط مثبتی بین ریسک و ساختار کمیته مدریت ریسک و کمیته پاداش وجود دارد. انتظار داریم نتایج این پژوهش نشان دهد که خصوصیات کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش نقش مهمی در سطح ریسک شرکت دارا می باشند. این پژوهش همچنین رابطه عملکرد و ریسک را نیز مورد بررسی قرار می­دهد. انتظار می رود که رابطه مثبتی بین ریسک و عملکرد را در این حالت مشاهده کنیم.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: