دانلود پروژه امید به زندگی، خودکارآمدی و سبک های زندگی – ارشد علوم تربیتی (فصل دوم)

دانلود پروژه امید به زندگی، خودکارآمدی و سبک های زندگی – ارشد علوم تربیتی (فصل دوم)

دانلود پروژه امید به زندگی، خودکارآمدی و سبک های زندگی – ارشد علوم تربیتی (فصل دوم)

محوریت یافتن پدیده سبک زندگی در نیمه دوم سده بیستم رخدادی جهانی بود، زیرا این رخداد حاصل زمینه ها، فرآینده و عواملی است که خود سرشتی جهانی داشته اند و به شکلی فزآینده گسترشی جهان شمول پیدا کرده اند. بنابراین در یکی دو دهه اخیر دیدگاه و نظریات مختلف و ادبیات پژوهشی حجیمی در این باره تولید شده است. لذا  تعریف صحیح از موضوع، شناخت نظریات مختلف پیرامون آن و مراجعه به تحقیقات گذشته جهت بسط بهتر موضوع ضروری بنظر می رسد.

 بر این اساس  این فصل از پایان نامه  به سه بخش کلی ذیل  تقسیم می گردد.

  • در بخش اول مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق توضیح داده می شود.
  • در بخش دوم مبانی نظری تحقیق؛ بخصوص دیدگاه های مهم تر و مرتبط با موضوع بسط داده خواهد شد.
  • در بخش سوم نیز پیشینه تحقیق در ایران و جهان بررسی می گردد تا دیدی بهتر برای ورود به بحث اصلی فراهم شود.

 

۲-۱- بخش اول : ( تعریف مفاهیم و اصطلاحات)

در این بخش از فصل دوم  پایان نامه، اصطلاحات و مفاهیم مهم تحقیق، جهت روشن تر موضوع  آورده می شود.

۲-۱-۱- سبک زندگی (Life style)

اصطلاح سبک زندگی از دو واژه « Style» و«Life» تشکیل شده است. معنای واژه زندگی تا اندازه ای روشن است؛ اما مفهوم سبک (نوع یا روش) نیاز به توضیح دارد. در تعریف آن چنین آمده است شکل دادن یا طراحی چیزی (نظیر موی سر، اسباب و وسایل منزل) تا بدین شیوه، جالب و جذاب به نظر آید.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: